ကယားျပည္နယ္ရွိ ကန္႔သတ္နယ္ေျမမ်ားကုိ ထပ္မံေျဖေလွ်ာ့ေပးမည္ဟုဆုိ

ကယားျပည္နယ္ရွိ နာမည္ေက်ာ္ ေတာင္ကဲြေစတီကို ဖူးေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္ (အမရပူရ)

ကယားျပည္နယ္အတြင္း ခရီးသြားက႑၌ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည့္ ကန္႔သတ္နယ္ေျမ မ်ားကုိ နယ္ေျမေအးခ်မ္းသည့္ အေပၚမူတည္၍ ထပ္မံေျဖေလွ်ာ့ ေပးမည္ဟု ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္ စု၀န္ႀကီးဦးအုန္းေမာင္က ေမလ တတိယပတ္တြင္ ေျပာသည္။


ကယားျပည္နယ္တြင္ ၿမိဳ႕ နယ္ခုနစ္ခုရွိသည့္အနက္ ရြာ သစ္ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုသာ ဆက္ လက္ခြင့္ျပဳရန္ က်န္ရွိေနၿပီး လြိဳင္ ေကာ္၊ ဒီးေမာ့ဆုိ၊ ဖ႐ူဆုိ၊ ေဘာ္ လခဲ၊ ဖားေဆာင္းႏွင့္ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕ နယ္တို႔ကုိ ခရီးသြားေဒသအျဖစ္ ခြင့္ျပဳေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဟုိတယ္ ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ကယား)ဦးလင္းေဇာ္ထြဋ္ကေျပာသည္။

 ျပည္တြင္း ခရီးသြားမ်ား ကယားျပည္နယ္အတြင္း လြတ္ လပ္စြာသြားလာႏိုင္ေသာ္လည္း ျပည္ပခရီးသြားမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳ ထားသည့္ၿမိဳ႕ေပၚမ်ားတြင္သာ ခရီးသြားလာခြင့္ရွိၿပီး ေဒသတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္လည္ ပတ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ရသည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

‘‘၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းမွာေတာ့ ရြာႏွစ္ရြာကုိ ခြင့္ျပဳခ်က္မလုိဘဲ သြားခြင့္ေပးခဲ့တယ္’’ ဟု ဦးလင္း ေဇာ္ထြဋ္ကေျပာသည္။

ျပည္ပခရီးသြားမ်ား စိတ္၀င္ စားသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာရပ္ရြာအေျခ ျပဳခရီးစဥ္မ်ားသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံၿပီးမွသာ သြားလာေနရ သည္ဟု ဖုိး၀ခရီးသြားလုပ္ငန္းမန္ ေနဂ်င္း ဒါ႐ုိက္တာဦးၿငိမ္းခ်မ္း ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္သုိ႔ သြား ေရာက္လည္ပတ္ရန္ FIT ဟုေခၚ သည့္ တစ္ကုိယ္ေရျပည္ပခရီး သြားဧည့္သည္မ်ားက ပုိမုိစိတ္၀င္ စားၿပီး ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သြားလာသည့္ ျပည္ပ ဧည့္သည္မ်ား ၀င္ေရာက္မႈနည္း ပါးေနသည္ဟု ၎ကသုံးသပ္ သည္။

ျပည္ပခရီးသြားမ်ား ခြင့္ျပဳ ခ်က္ေတာင္းခံရသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ သည္ မခက္ခဲေသာ္လည္း ခရီး သြားလုပ္ငန္းအတြက္ အဟန္႔အ တားတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဦးၿငိမ္း ခ်မ္းေက်ာ္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ကယားျပည္ နယ္ေျမာက္မွေတာင္သုိ႔ ေဖာက္ ထားသည့္ ျပည္နယ္ျဖတ္ေက်ာ္ လမ္းမႀကီးအတုိင္း ၿမိဳ႕နယ္ ေျခာက္ခုကုိ ျပည္ပခရီးသြားဧည့္ သည္မ်ားအား လည္ပတ္ခြင့္ျပဳ ထားသည္။