ဖတ္စရာ ေတြးစရာ (ေအာင္သင္း)

စာေရးဆရာႀကီးဦးေအာင္သင္း မကြယ္လြန္မီ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္၀န္းက်င္က စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ ေရး သားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ ပထမအႀကိမ္စုစည္း ထုတ္ေ၀သည့္စာအုပ္ျဖစ္သည္။ 


စာအုပ္တြင္ ေဆာင္းပါးစုစုေပါင္း ၂၄ ပုဒ္ပါ၀င္ ၿပီး အားလုံးလုိလုိမွာ လူႀကီး၊ လူငယ္မေရြးမုခ်အက်ိဳး ရွိေစမည့္ စာမ်ားျဖစ္သည္။ ဦးေအာင္သင္းသည္ ထုိ စဥ္ကာလက မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ စာေရးဆရာႀကီးငယ္တို႔၏ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ ဆင့္ပြားခံစား ကာ ၎၏အေတြးအျမင္ေရာစပ္၍ စာဖတ္သူအား ျပန္လည္ေဖာက္သည္ခ်ထားခဲ့သည္။ သူႏွစ္သက္ရာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္၊ စာတစ္ပုဒ္ကုိအေျချပဳကာထပ္မံ ျဖန္႔ၾကက္ေတြးေတာေရးသားေသာစာမ်ားျဖစ္၍ စာ ဖတ္သူႏွစ္ထပ္ကြမ္းအက်ိဳးရွိေစမည့္ ေဆာင္းပါးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ-ဆရာႀကီးနန္းၫြန္႔ေဆြေရးသား ေသာ ေဆာင္းပါးကုိအေျချပဳ၍ဆင့္ပြားေရးသားရာ၌ 

‘(၁)အရွင္စႏၵလကၤာရျပဳစုေတာ္မူခဲ့တဲ့ ‘မဏိရတနာ ပုံက်မ္း’ (ဘုိးရာဇာေလွ်ာက္ထုံး)

မဏိရတနာပုံက်မ္းဟာ ပညာရွိအမတ္ေလး၊ ငါး၊ ရွစ္ဦးတို႔က ဘုရင္မင္းျမတ္ကုိက်ိဳးေၾကာင္းသင့္ အႀကံေပးေလွ်ာက္ထားတဲ့ ေလွ်ာက္ထုံးေတြကုိ စု ေပါင္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘုိးရာဇာတင္ေလွ်ာက္ တာေတြက အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ဘုိးရာဇာ ေလွ်ာက္ထုံးလုိ႔ အလြယ္ေခၚၾကတယ္။

ဘုိးရာဇာက အင္း၀ေခတ္မင္းႀကီးစြာေစာ္ကဲ လက္ထက္မွာျဖစ္တယ္။ ဒီေလွ်ာက္ထုံးေတြကုိ စၿပီး ေဖာ္ျပလုိက္တာက ရာဇ၀င္ဆရာႀကီးဦးကုလားျဖစ္ တယ္။ ဦးကုလားက ဘုိးရာဇာေနာက္ အႏွစ္ ၃၀၀ ေလာက္ ေနာက္က်တယ္။ နန္းတြင္းေပပုရပုိက္မွတ္ တမ္းေတြကုိ ကုိးကားၿပီး မဟာရာဇ၀င္ႀကီးမွာ ေရးခဲ့ တယ္လုိ႔ ယူဆရတယ္။ ရွင္စႏၵလကၤာရက ဘုိးရာဇာ ေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၆၀ ေနာက္က်တယ္။ ဘုိးရာဇာ ရဲ႕ေလွ်ာက္ထုံးအျဖစ္ ေကာင္းႏုိးသင့္ႏုိးရာေတြကုိ သူ႔ စိတ္ကူးနဲ႔သူထည့္ၿပီးေရးထားတယ္။ ‘လံၾကဳပ္’လုပ္ တယ္လုိ႔ေတာ့ မေျပာႏုိင္ဘူး။ သူက ရာေဇာ၀ါဒ(အုပ္ ခ်ဳပ္သူမင္းစုိးေတြကုိ) အလိမၼာတုိးေစခ်င္လုိ႔ ေရးတာ ပါပဲ။

(၂) က၀ိေသတၱဳမၪၨဴသာက်မ္း (ဦးေပၚဦးေလွ်ာက္ထုံး)

ဘုိးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ေတာ္မွာ အတြင္း ၀န္ေလးပါးရွိခဲ့တယ္။ မဟာမင္းလွေနာ္ရထာဘြဲ႕ခံ ဦးေပၚဦးဆုိတဲ့ အတြင္း၀န္တစ္ေယာက္ ရွိခဲ့ဖူးတာ ေတာ့ အမွန္ပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဘုိးေတာ္ဘုရားကုိ ေျပာခ်င္ တိုင္းေျပာေနတဲ့ ေပ်ာ္ေတာ္၀န္ဦးေပၚဦးဆုိတာ ရွိကုိ မရွိခဲ့ဖူးဘူး။ အဲဒီဦးေပၚဦးကုိ ဖန္တီးသူက ‘ဆရာ ေအာင္’ဆုိသူပဲ။ သူက မိဘကစၿပီး နန္းတြင္းနဲ႔နီးစပ္ တဲ့အျပင္ ပင္ကုိဉာဏ္လည္းရႊင္၊ ဗဟုသုတကလည္း ျပည့္စုံတာေၾကာင့္ တကယ္ရွိခဲ့ဖူးတယ္လု႔ိကုိပဲ ထင္ရတယ္။

(၃) ခုံေတာ္ေမာင္က်ဖမ္း ၀တၳဳ

ကတိေသနဂၤဗ်ဴဟာလုိ႔ေခၚတဲ့ ရွင္ဥတၱမေက်ာ္ ႏွင့္ခုံေတာ္ေမာင္က်ဖမ္းစကားစစ္၊ တရားစစ္ထုိးခန္း ဆိုတဲ့စာအုပ္ဟာ အလြန္နာမည္ႀကီးတဲ့စာအုပ္ျဖစ္ပါ တယ္။ ခုံေတာ္ေမာင္က်ဖမ္းဆုိတာလည္း တကယ္ ကုိပဲရွိခဲ့ဖူးတယ္လုိ႔ ထင္ရတယ္။ စာေရးဆရာအသင္း ကေတာင္ ျပဇာတ္ကခဲ့ဖူးေသးတာကုိ ေထာက္ေပ ေရာ့။ အဲဒီစာအုပ္ကုိေရးခဲ့သူကလည္း ဆရာေအာင္ ပါပဲဗ်ာ’ ဟူ၍ ေရးထားသည္။ 

ထုိ႔အတူ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎၏အေတြးအျမင္ကုိ စာအုပ္တစ္ေနရာတြင္....

‘စိတ္သည္လြတ္လပ္၍ စည္းကမ္းရွိစြာေဆာ့က စားေနရမည္။ ဤသည္မွာ လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္လည္း ဆိုင္သလုိ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္လည္း ဆိုင္ေပသည္။ ‘လြတ္လပ္ျခင္း’သည္ စိတ္ကုိအက်ဥ္းေထာင္မွ ထုတ္ ၍ သတၱ၊ ဩကာသ၊ သခၤါရေလာကကုိ စူးစမ္းေလ့ လာေစသည္။ ‘စည္းကမ္း’သည္ ထုိသုိ႔လြတ္လပ္ေပ်ာ္ ရႊင္စြာေဆာ့ကစားေနေသာ စိတ္ကေလးကုိအႏၲရာယ္ မျဖစ္ေစဘဲ လုိရင္းပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ ထိန္း ေက်ာင္းေပးေလသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ပညာေရးတုိးတက္မႈအတြက္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔သည္ စိတ္ကုိလြတ္လပ္၍ စည္းကမ္းရွိေစရ မည္။ လြတ္လပ္၍ စည္းကမ္းရွိေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထူေထာင္ရေပမည္’ဟု ေရးထားသည္။

ယခုစာအုပ္ပါ ေဆာင္းပါးမ်ားသည္ တိုပင္တုိ ေသာ္ျငား စာတန္ဖုိးျမင့္မားေသာစာမ်ားျဖစ္၍ ဖတ္မိ သူအသိအျမင္၊ ဗဟုသုတျပည့္ျပည့္၀၀ရေစမည့္ စာ ေကာင္းစာမြန္မ်ားျဖစ္ပါ၏။ စာအုပ္ကုိ ခ၀ါေလွမြန္  စာအုပ္တိုက္က တန္ဖုိး ၂,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိသည္။