အန္ကယ္ကေတာ့ ရက္စ္ပါ

(၁)

 ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္ မ်ားတြင္ ၿပိဳင္ပြဲအစီအစဥ္ေတြ အေတာ္မ်ားလာသည္။ အေတာ္ မ်ားသည့္အထဲက အမ်ားဆံုးက သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲမ်ား ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေရွ႕ သိပ္ၿပီးအခ်ိန္ မေပးႏုိင္လွေသာ စာေရးသူပင္ အစီအစဥ္အေတာ္မ်ားမ်ားကို သိ ေနသည္။ စာေရးသူတို႔ ငယ္စဥ္ ကေလးဘဝကတည္းက ျမန္မာ့ အသံမွာ ‘ဆုိၾကမယ္၊ ေပ်ာ္ၾက မယ္’ကို စၿပီးသိခဲ့ရသည္။ ေနာက္ေတာ့ ‘သံစဥ္မ်ားႏွင့္ကမၻာ’၊ ‘ၾကယ္ကေလးေတြရဲ႕ မိုးေကာင္း ကင္’ စသည္ျဖင့္ ႀကံဳခဲ့ရသည္။ ျမန္မာသံသီးသန္႔ ၿပိဳင္ပြဲလည္း ရွိ ခဲ့သည္။ ‘အိပ္မက္ဆံုရာ’၊ ‘ျမန္မာ အိုင္ေဒါ’၊ ‘The Voice’ တို႔က ေနာက္ဆံုးျဖစ္မည္ထင္သည္။ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ မ႐ိုးလွ သည့္ သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲမ်ားက ေအာင္ျမင္ေသာ ေတးသံရွင္ အသစ္ေတြကို ေမြးထုတ္ေပးေန သည္။ အဆိုေတာ္ျဖစ္ခ်င္ၾက သည့္ လူငယ္မ်ား၏ အိပ္မက္ေတြ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခြင့္ရၾကသည္။ ျပည္သူခ်စ္ အႏုပညာရွင္ႀကီး (ဦး)သိန္းတန္ (ျမန္မာျပည္)၏ ‘အန္ကယ္က ေတာ့ ႏိုးပါ’ဆိုသည့္ စကားက လူတိုင္းပါးစပ္ဖ်ား ေရာက္လာ သည္အထိ သည္ၿပိဳင္ပြဲေတြက လူထုအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရွိသည္။


သည္ၿပိဳင္ပြဲႀကီးမ်ားက ေငြ ေၾကးအနည္းငယ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္သည္ေတာ့မဟုတ္။ သိန္း ေပါင္းမ်ားစြာ အကုန္အက်ခံကာ က်င္းပၾကရသည္။ ဆုေၾကးေငြက လည္း အေျမာက္အျမား။ ဒါတင္ မကေသး။ အခ်ဳိ႕ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမွ ပရိသတ္ မ်ားက မိမိတို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ေသာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ကို တယ္လီဖုန္း မွတစ္ဆင့္ မဲေပးေရြးခ်ယ္သည့္ စနစ္ကို က်င့္သံုးသျဖင့္ ထုိသို႔ မဲ ေပးရန္ အသံုးျပဳသည့္ ေငြေၾကး ေတြလည္းရွိေသးသည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုၿပိဳင္ပြဲဆိုသည့္တိုင္ အဆိုသက္သက္ ယွဥ္ၿပိဳင္လို႔ရသည္မဟုတ္။ ဖက္ရွင္ပိုင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ေတြက ပါရေသးသည္။

သည္လို ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားလြန္းလွသည့္ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးေတြ က လူငယ္မ်ားအတြက္ စိတ္အား တက္ႂကြစရာ အိပ္မက္ေတြျဖစ္ လာသည္။ ယင္းအိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ စင္ ျမင့္ေတြ ျဖစ္လာေနသည္။ ဆိုလို သည္က တစ္စံုတစ္ရာ အက်ဳိးရွိ သည့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားျဖစ္သည္ဟူ၍။ သုိ႔တိုင္ေအာင္ သည္ၿပိဳင္ပြဲအစီ အစဥ္မ်ားက လူ႔ေဘာင္ေလာက တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ သာယာဝေျပာ ေရးဆိုသည့္အခ်က္ထက္ ေဖ်ာ္ ေျဖေရးဘက္ကို ပိုမိုဦးတည္သည္ ကို ပရိသတ္အားလံုးအသိပင္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားမွ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား ကို ကူးယူက်င္းပျခင္းက လိုအပ္ ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစ ေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည့့္ ၿပိဳင္ပြဲ ေတြကိုေကာ မက်င္းပေပးသင့္ ဘူးလားဟူသည့္ အေတြး ျဖစ္ေပၚမိသည္။

(၂)

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ အတြင္း သင္တန္းတစ္ခုတြင္ ပါဝင္ခဲ့ရသည္။ Soft Skills Development Training တစ္ခု ကို ႏိုင္ငံျခားသူပညာရွင္တစ္ ေယာက္က သင္တန္းပို႔ခ်ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ သင္တန္းသားအမ်ားစု က စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အစိုးရဌာနမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွ လူငယ္မ်ားျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ဳိး ေရးလုပ္ကိုင္သူ အခ်ဳိ႕လည္း ပါ ဝင္သလို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းအခ်ဳိ႕လည္း ပါဝင္သည္။ စာေရးသူက သင္တန္းပို႔ခ်ခ်က္ မ်ားကို ဘာသာျပန္ဆိုေပးခဲ့ရ သည္။ သင္ခန္းစာ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ား တြင္ Proposal Writing ေခၚ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳခ်က္ ေရးသား ျခင္းအေၾကာင္း ပါဝင္သျဖင့္ စာ ေတြ႕သင္ၾကားရသလို လက္ေတြ႕ လည္း ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ သင္တန္းသား သံုးေလးဦးလွ်င္ တစ္အုပ္စုႏႈန္းျဖင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြး ေႏြးေစကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လို အပ္လ်က္ရွိေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳ ခ်က္မ်ားေရးသားရန္ အႀကံ အစည္ (အိုင္ဒီယာ)မ်ားကို တင္ ျပေစခဲ့သည္။ မိနစ္ ၂၀ ခန္႔စီသာ ရရွိသည့္အတြက္ အဆိုျပဳလႊာ ေတြမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိ ေကာင္းရွိမည္။ သို႔ေသာ္ အဖြဲ႕အသီးသီးက တင္ျပၾကသည့္ အိုင္ ဒီယာေတြက အေတာ့္ကို စိတ္ဝင္ စားစရာေကာင္းလွသည္။ မွ်ေဝ ခြင့္ျပဳပါဦး။

ပထမဆံုး တစ္ဖြဲ႕က အစား အေသာက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသမားမ်ား အား သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးႏိုင္ဖို႔ အဆိုျပဳသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအရပ္ ရပ္မွ အစားအေသာက္ ေဘးကင္း လံုၿခံဳေရး စိတ္ပါဝင္စား တက္ႂကြ ၿပီး အရည္အခ်င္း ျပည့္မီသူမ်ား အား ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ပညာရွင္ မ်ားျဖင့္ ဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးကာ သင္တန္းၿပီး ဆံုးပါက ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားအား ဆင့္ပြားသင္တန္း ျပန္ လည္ပို႔ခ်ေပးရန္ျဖစ္သည္။ စိုက္ ပ်ဳိးေရးတြင္ ပိုးသတ္ေဆး၊ မိႈသတ္ ေဆး၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ အသံုးမခ်ႏုိင္ သျဖင့္ သီးႏွံမ်ားတြင္ ဓာတုဓာတ္ႂကြင္းမ်ား က်န္ရွိကာ စားသံုးသူမ်ားကို ဒုကၡေပးေနသည္ မဟုတ္လား။

 ေနာက္တစ္ဖြဲ႕ကေတာ့ ပညာရပ္ဆန္သည့္ အဆိုျပဳခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ စပါးစိုက္ပ်ဳိးေရး တြင္ Stem Bora ေခၚ ေရာဂါ တစ္မ်ဳိးမွာ အလြန္ဒုကၡေပးသည္။ ယင္းေရာဂါကို ခံႏုိင္ရည္ရွိသည့္ စပါးမ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ လွ်င္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ေလလြင့္ဆံုး႐ံႈးမႈ သက္သာသြား ေစသလို စပါးအထြက္တုိးသျဖင့္ လယ္သမားမ်ား ဝင္ေငြတိုးေစ သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္လည္း ဝင္ေငြတိုးေစသည္။ ထို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔မွ စပါးမ်ဳိးမ်ား အား စုေဆာင္းကာ စမ္းသပ္ကြက္ ျဖင့္ ယင္းေရာဂါကို ခံႏိုင္ရည္ရွိ သည့္ စပါးမ်ဳိးအား ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ ထုတ္ရန္ အဆိုျပဳသည္။

စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းလွ သည့္ ေနာက္ထပ္ အဆိုျပဳခ်က္ တစ္ခုက Urban Poverty Alleviation ဟုဆိုသည္။ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဟုဆိုလိုက္ လွ်င္ ေက်းလက္ေဒသကိုသာေျပး ၿပီး ျမင္ၾကသည္။ ၿမိဳ႕ျပမွာ ေနထုိင္ကာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး စား ဝတ္ေနေရး အလြန္တရာ ခ်ဳိ႕တဲ့ ေနသူေတြ တစ္ပံုတစ္ပင္ႀကီးရွိေန သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္မေျပာႏွင့္၊ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္မွာပင္ ေျမရွား၊ ေရရွား၊ စားစရာရွားေနသည့္ လူေတြ တစ္ပံုတစ္ပင္။ အထူး သျဖင့္ေတာ့ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့သည့္ ကေလးငယ္ေတြ အေျမာက္ အျမားရွိေနသည္။ ယင္းအတြက္ ၿမိဳ႕ျပရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္သည့္ လႈပ္ရွား မႈ စတင္ႏိုင္ရန္ အဆိုျပဳသည္။

ေနာက္တစ္ဖြဲ႕ကေတာ့ ျမန္ မာ့စိုက္ပ်ဳိးေရးေလာကအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ အရင္း အျမစ္ တစ္ခု တည္ေထာင္ေရးကို အဆိုျပဳသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကိုအေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္တိုင္ စပါးဧက ဘယ္ေလာက္စိုက္ပ်ဳိးၿပီး ဘယ္ႏွ တင္းထြက္သည္ကို တိတိက်က် သိရဖို႔ခက္သည္။ ေျမပဲ၊ ႏွမ္း၊ ေျပာင္း၊ ဝါ၊ သရက္၊ ဖရဲ၊ သခြား စသည္ျဖင့္ မည္သည့္ စိုက္ပ်ဳိး သီးႏွံတြင္မွ ခိုင္မာမွန္ကန္ တိက် သည့္ စာရင္းဇယားမရွိေခ်။ ယင္း အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးစီမံကိန္းေတြ ေရးဆြဲသည့္အခါ အလြဲလြဲအေခ်ာ္ ေခ်ာ္ျဖစ္ရသည္။ ေစ်းကြက္ကို ခ်ိန္ညႇိစိုက္ပ်ဳိးဖို႔ ခက္ရသည္။ ယင္းအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ရယူစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္မွ်ေဝျခင္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္သည့္ စနစ္တစ္ခု တည္ ေထာင္ရန္ အဆိုျပဳသည္။

ေနာက္တစ္ဖြဲ႕ကလည္း သန္႔ ရွင္းေသာ ေရရရွိေရးအတြက္ အဆိုျပဳျပန္သည္။ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အလွမ္းေဝးေသာ ေဒသမ်ားကို ခဏေမ့ထားၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တစ္ ၿမိဳ႕တည္းတြင္ပင္လွ်င္ သန္႔ရွင္း ေသာေရရရွိေရး အလြန္အခက္ အခဲရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္ေတြ၊ ရပ္ ကြက္ေတြ အေျမာက္အျမားရွိေန သည္။ သန္႔ရွင္းေသာေရ မရရွိ ျခင္းက က်န္းမာေရးကို ခ်ဳိ႕တဲ့ေစ သည္။ 

  က်န္းမာေရးညံ့လွ်င္ အား လံုးညံ့ကုန္ေတာ့သည္။ အာေရာ ဂ်ံ ပရမံလာဘံဟုဆိုၾကသည္ မဟုတ္လား။ လိုအပ္ေနသည့္ေဒသေတြမွာ အဝီစိတြင္းတူးျခင္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ ေရပိုက္လိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ အႀကံျပဳသည္။အခ်ိန္ခဏေလးအတြင္းမွာ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးျပဳခ်င္ သည့္ စိတ္ထားေတြႏွင့္ တုိင္း ျပည္အတြက္ အက်ဳိးျပဳႏိုင္မည့္ အႀကံဉာဏ္ေတြကို စဥ္းစားေပးခဲ့ ၾကျခင္းဟု ဆိုခ်င္သည္။ အခ်ိန္ ေပးလွ်င္ သည္လူတစ္စုထံက အျခားအျခားေသာ အႀကံအစည္ ေတြ ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေသးသည္။ သည္လိုလူစုေလးေတြက ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တစ္နံတစ္လ်ားမွာရွိေန သည္။ 

ေဒသတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု လို အပ္ခ်က္ေတြ မတူသည့္အတြက္ ထိုလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္း ေပးမည့္ အႀကံဉာဏ္ေတြ မတူညီ ႏိုင္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက လူငယ္ေတြ ကိုသာ ဒီလိုစဥ္းစား ခြင့္ေပးခဲ့လွ်င္၊ ဒီလိုေျပာဆိုခြင့္ ေပးလိုက္လွ်င္၊ အႏုပညာရွင္ေတြ စကားအတိုင္း ပရိသတ္ကို ခ်ျပခြင့္ျပဳလိုက္လွ်င္ ျမန္မာျပည္အတြက္ ေတာက္ပ ေသာ အနာဂတ္ကို ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ မည္ဟု ယံုၾကည္မိသည္။

(၃)

အေတြးကိုဆက္ၿပီး ဆန္႔ ထုတ္ၾကည့္မိေတာ့ သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ ပြဲေတြအတြက္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ အကုန္ခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနၾက လွ်င္ ယခုကဲ့သို႔ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးရွိမည့္ အႀကံအစည္ (Idea)၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ (Innovation)ေတြကိုေကာ ၿပိဳင္ပြဲ မက်င္းပေပးသင့္ဘူးလား၊ အျခား ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ဆုေၾကးေငြေတြ အမ်ားႀကီးေပးသလို ဆုရရွိသည့္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အႀကံအစည္ ႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ဆုေၾကး ေငြေတြအျဖစ္ မေပးအပ္သင့္ဘူး လား ဆိုသည့္အေတြးေတြပင္ျဖစ္ သည္။ သီခ်င္းအဆိုေကာင္းသူ ေတြကို ျမန္မာအိုင္ေဒါ(Myanmar Idol)ဟု သတ္မွတ္ၾကလွ်င္ ျမန္မာ ျပည္ႀကီး တိုးတက္ႀကီးပြားဖို႔ အတြက္ တီထြင္ႀကံဆ လိုသူေတြ သည္လည္း ျမန္မာအိုင္ေဒါေတြ ျဖစ္သင့္သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ ထုိကဲ့သို႔ေသာ ျမန္မာအိုင္ေဒါေတြ ေတြ႕ခ်င္ျမင္ခ်င္မိပါသည္။ တာ ဝန္ရွိသူေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္ေတြက သည္လိုၿပိဳင္ပြဲေတြ က်င္းပေပး မည္ဆိုလွ်င္ စာဖတ္ ပရိသတ္ႀကီးက ‘အန္ကယ္က ေတာ့ ရက္စ္ပါ’ ဟု ဆိုၾကမည္မွာ ေသခ်ာလွပါသည္။။

(ေဆာင္းပါးရွင္ ခုိင္ၾကည္သစ္ သည္ ႏုိင္ငံေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ေရးရာေဆာင္းပါး မ်ား ေရးသားေနသူျဖစ္သည္။)

Top News