ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္မျပည့္သူမ်ားႏွင့္ တတ္ေျမာက္မႈအားနည္းသူမ်ားအား ဇူလုိင္ကစ၍ ျဖည့္ဆည္းသင္ၾကားေပးမည္

ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္မျပည့္သူ၊ တတ္ေျမာက္မႈအားနည္းသူ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ဇူလိုင္ကစ၍ ျဖည့္ဆည္း သင္ၾကားေပးမည္ဟု ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး သီတင္းပတ္ဆိုင္ရာ အသိေပး ခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေၾကညာ သည္။


၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးသီတင္းပတ္ကို ေမလ ၂၅ မွ ၃၁ ရက္အထိ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား မိဘျပည္သူမ်ားသို႔ ယခုပညာသင္ႏွစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိေပးေၾကညာခ်က္ကို ေမလ ၂၁ ရက္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

စာေမးပြဲ စစ္ေဆးျခင္းကို တစ္ႏွစ္လံုးတြင္ ေလးႀကိမ္သာ ေဆာင္ရြက္မည့္အျပင္ ေက်ာင္း ေခၚခ်ိန္ မျပည့္သူမ်ား၊ သင္ယူ တတ္ေျမာက္မႈ အားနည္းေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအ တြက္ ျဖည့္ဆည္းသင္ၾကားျခင္း (Remedial Education) ကို ဇူလုိင္ကစတင္၍ ႏွစ္ဆံုးစစ္ေဆးျခင္း မတိုင္မီအထိ စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု အသိေပးထား သည္။

‘‘စာမလိုက္ႏိုင္တဲ့ ကေလး လိုက္ႏိုင္ေအာင္၊ ေက်ာင္းမၾကာ ခဏပ်က္တဲ့ကေလးကို စာလိုက္ ႏိုင္ေအာင္ ဇူလိုင္လကတည္းက ျဖည့္ဆည္းသင္ၾကားေပးရမယ္။ အပတ္စဥ္မွန္မွန္ Remedial (ျဖည့္ဆည္းသင္ၾကားျခင္း) လုပ္ေပးရ မယ္။ ထိေရာက္မႈရွိဖို႔ေတာ့ လို တယ္’’ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ေမလ ၁၇ရက္တြင္ အထက (၁) မရမ္းကုန္း၌ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာ ၾကားသည္။

ေက်ာင္းဖြင့္ၿပီး ႏွစ္လအတြင္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ သင္ယူမႈအေျခအေနကို အကဲ ျဖတ္ကာ ၎တို႔အားနည္းေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို အခ်ိန္ပိုေခၚယူ ကာ ျဖည့္ဆည္းသင္ၾကားေပးရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ေက်ာင္းအုပ္ ႀကီးမ်ားက ဆိုသည္။

‘‘Remedial (ျဖည့္ဆည္းသင္ ၾကားျခင္း)ကို ဇူလုိင္လကတည္း က စလုပ္ရမယ္လို႔ ေက်ာင္းအပ္ႏွံ ေရး ေၾကညာဗီႏိုင္းေတြမွာကို ထည့္ေၾကညာထားတယ္။ ျဖည့္ဆည္းသင္ၾကားရမယ္လို႔ လမ္းမ ၫႊန္လည္း ေက်ာင္းသားအား နည္းရင္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက ဂ႐ုစိုက္ျပန္သင္ေပးၾကတာပါပဲ’’ ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဗိုလ္တ ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ အထက္တန္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျဖည့္ဆည္းသင္ၾကားသည့္ စနစ္ကို ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ က စတင္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာအ တြင္း က်င္းပသည့္ ႏွစ္လယ္စာေမး ပြဲတြင္ အားနည္းေသာ ဘာသာရပ္ အလိုက္ ႏို၀င္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ဇန္န၀ါရီ သံုးလအတြင္း အခ်ိန္ပိုေခၚယူ ကာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ျပန္လည္သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားကို ဇြန္လ ၁ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

Top News