မႏၲေလး ေက်ာက္မ်က္အသင္း ဥကၠ႒ေနရာ တရားဝင္လႊဲေျပာင္းေပးမႈ မရွိေသးဘဲ အျငင္းပြား

 ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်ာက္ မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ သင္း (မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး)၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ပြဲၿပီးစီး၍ သံုးလခန္႔ၾကာ ျမင့္သည္အထိ အသင္းဥကၠ႒ေန ရာ တရားဝင္လႊဲေျပာင္းေပးမႈမရွိ ေသးေၾကာင္း ဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြး ခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံထားရသူ ဦး သန္းဝင္းက ေျပာသည္။

မႏၲေလး ေက်ာက္မ်က္အ သင္း၏ ၂၀၁၈-၂၀၂၁ စတုတၳ သက္တမ္းအတြက္ အလုပ္အမႈ ေဆာင္သစ္ ေရြးခ်ယ္ပြဲကို မတ္လ ၁၄ ရက္က မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

 အဆုိပါ ေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္ ဥကၠ႒ေနရာအတြက္ တတိယ သက္တမ္းဥကၠ႒ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ေနသည့္ ဦးျမင့္ဟန္က ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အဆုိျပဳ ထားေသာ္လည္း ေရြးခ်ယ္ပြဲသို႔ လာေရာက္ျခင္းမရွိ၍ ဥကၠ႒သစ္ အျဖစ္ မဟာေအာင္ေျမ ေက်ာက္ မ်က္ေရာင္းဝယ္ေရးစခန္း (မႏၲ ေလးေက်ာက္ဝိုင္း) အက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးသန္း ဝင္းက ၿပိဳင္ဘက္မရွိ ေရြးခ်ယ္ခံရ သည္။

အသင္းဥကၠ႒တာဝန္မ်ား တရားဝင္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း မရွိေသး၍ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ ႀကီးဌာန၊ တုိင္းအစိုးရႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္အသင္းခ်ဳပ္သို႔ သံုးႀကိမ္ အထိ စာေပးပို႔ၿပီး ဇြန္လ ၂၄ ရက္ တြင္ အၿပီးသတ္လႊဲေျပာင္းေပး အပ္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံထားေၾကာင္း ဦးသန္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

 ‘‘မလႊဲရင္ေတာ့ ဥပေဒ အ တိုင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ စာပုိ႔ထားတယ္’’ဟု ဦးသန္းဝင္းက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ မႏၲေလး ေက်ာက္ မ်က္အသင္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲတြင္ မဲေပးခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံမ်ားသည္ ေက်ာက္ မ်က္အသင္းခ်ဳပ္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသျဖင့္ တာဝန္လႊဲမေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တတိယသက္တမ္းဥကၠ႒ ဦးျမင့္ဟန္ကေျပာသည္။

ေက်ာက္မ်က္အသင္း ဗဟို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရး ေကာ္ မတီမွ ေက်ာက္မ်က္အသင္းခ်ဳပ္ ၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူသည္ ကုမၸဏီသက္တမ္း ၂ ႏွစ္ရွိၿပီး BOD သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ရွိသူ၊ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဝင္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးေၾကာင္း အေထာက္အထားတင္ျပႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဲေပးသူသည္ ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းဝယ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ လုိင္စင္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ရွိသူျဖစ္ရမည္ဟူေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေၾကာင္း ဦးျမင့္ဟန္က ရွင္းျပသည္။

မႏၲေလး ေက်ာက္မ်က္အ သင္း ေရြးေကာက္ပြဲကို ေက်ာက္ မ်က္အသင္းခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မရွင္က သတ္ မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအ တိုင္း မက်င္းပဘဲ အသင္းသား အမ်ားစု သေဘာတူညီခ်က္အရ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ပါဝင္ သည့္ စည္းကမ္းမ်ားအတုိင္း က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မရွင္ (မႏၲေလး) အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

 လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေက်ာက္မ်က္ အသင္းခ်ဳပ္က ေကာ္မတီဖြဲ႕ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း ဦးျမင့္ဟန္က ေျပာသည္။

‘‘အသင္းခ်ဳပ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကုိ ေစာင့္မယ္။ လႊဲေပးပါဆုိရင္ ခ်က္ခ်င္းလႊဲေပးမယ္’’ဟု ၎က ဆုိသည္။

တရားဝင္ တာဝန္လႊဲေျပာင္း ေပးျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း လက္ရွိသက္တမ္းအတြက္ ေရြး ခ်ယ္ခံထားရသည့္ တာဝန္ရွိသူ မ်ားက ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပ မည့္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ ဝင္ခြင့္ ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးႏုိင္ရန္ ေမလ ၂၆ ရက္ကစတင္ကာ ႐ံုးထိုင္လုပ္ ေဆာင္ေနေၾကာင္း ဦးသန္းဝင္း က ေျပာသည္။

More in News Section

Top News