ရခိုင္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးထည့္သြင္းျခင္းကို ျပန္လည္စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္အေရးႀကီးအဆိုတင္

ရခိုင္ျပည္နယ္အ တြက္ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းရာ တြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးထည့္သြင္းျခင္းကို ျပန္လည္စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရန္ အစိုးရအားတိုက္တြန္းေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္ ဦးစိုင္းေက်ာ္မိုးက ယမန္ေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ အေရးႀကီးအဆို တင္သြင္းသည္။

ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းမည္ဆိုပါ  က ျပည္တြင္းမွ ကြၽမ္းက်င္ပညာ ရွင္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ ရြက္ေရး ျပန္လည္စဥ္းစားေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအားတိုက္ တြန္းေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆို တင္သြင္းသူ မိုင္းပန္အမတ္ ဦးစိုင္း
ေက်ာ္မိုးက ေျပာသည္။
  
 ‘‘ႏုိင္ငံတကာပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ ၀င္သည့္ အဖြဲ႕၏ စစ္ေဆးမႈကို ခံယူပါက သူတို႔ေျပာသည့္အတိုင္း မ လြဲမေသြလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သ ျဖင့္ ယခုလို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားက ေျပာဆိုတိုင္း လိုက္လုပ္ရရင္ ကြၽန္
ေတာ္တို႔အစိုးရရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္ စရာျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္’’ဟု ၎ က ဆိုသည္။
    
အထက္ပါအေရးႀကီးအဆို ကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကိုယ္စားျပဳ မင္းကင္းအမတ္ ဦးေမာင္ျမင့္က ေထာက္ခံၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ကန္႔ကြက္သူမရွိ၍ အဆိုကို ဇြန္လ ၈ ရက္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး မည္ ျဖစ္သည္။
  
 ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ အမ်ဳိးသားေရးအစီအစဥ္ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တစ္ ရပ္ဖြဲ႕စည္းရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း ေမလ ၃၁ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္
ျပန္ေၾကညာထားသည္။
  
 ေကာ္မရွင္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ မွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအပါအ၀င္ အဖြဲ႕၀င္ သံုးဦးပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး ေကာ္မရွင္ကို ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဥပေဒႏွင့္ နည္းပညာကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ပံ့ပိုးမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္။
    
ယင္းေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရးေကာ္မတီ အႀကံေပးအဖြဲ႕မွ တင္သြင္းေသာ ၾကားျဖတ္အႀကံ ျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။
    
အစိုးရသည္ ရခိုင္အေရးကိစၥေျဖရွင္းရာတြင္ ေဒသခံရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားပါ၀င္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွသာ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစရန္ႏွင့္ နယ္ေျမကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းတိုင္းတြင္ ေဒသခံရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားမပါ၀င္ သည့္အခ်က္ကို ဦးစိုင္းေက်ာ္မိုးက ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။
    
ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႐ုံးထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈၿပီးေနာက္ လူ႕အခြင့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ ယင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို စံုစမ္း စစ္ေဆးမည္ဟု ပါရွိ၍ ျဖစ္စဥ္စ တင္ျဖစ္ပြားခ်ိန္၌ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္မႈ ကိစၥရပ္အားလံုးႏွင့္ ယင္းအဖြဲ႕၏ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈကိစၥရပ္မ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ မပါ၀င္ျခင္းကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္က ေမးခြန္းထုတ္သည္။
  
 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ အေရးႀကီးအဆိုတင္သြင္းမႈႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးေျပာ ခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ‘‘ဒါက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးျဖစ္တယ္။ လႊတ္ ေတာ္ရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ တင္တာပါပဲ။ တင္တဲ့အေပၚမွာ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးပါလိမ့္ မယ္။ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ လႊတ္ ေတာ္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ သေဘာ ထားအေပၚမွာ ေဆြးေႏြးလိမ့္မယ္။

အဲဒီအေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘာမွ မွတ္ခ်က္ေပးဖို႔ မရွိေသးပါဘူး’’ဟု ေျပာသည္။

More in Politics Section

Top News