ကုမၸဏီဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္၍ ဥေရာပလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဒုသမၼတ ဖိတ္ေခၚ

ျမန္မာ−ဥေရာပစီးပြားေရးဖိုရမ္၌ ဒုသမၼတဦးျမင့္ေဆြအား ဥေရာပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္အတူ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

ကမၻာ့အဆင့္မီ ျမန္မာကုမၸဏီဥပေဒကို ျပ႒ာန္း ၿပီးျဖစ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လာ ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဥေရာပ (EU) လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဒုတိယ သမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက တုိက္တြန္း သည္။

ဇြန္လ ၆ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္ Kempinski ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပသည့္ ျမန္မာ-ဥေရာပ စီးပြားေရးဖိုရမ္၌ ၎က ထိုသို႔ တိုက္တြန္းၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိသည့္ စီးပြားေရး လုပ္
ငန္းမ်ားအတြက္ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဝန္းက်င္ေကာင္းမ်ား ဖန္တီးၿပီးျဖစ္၍ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဖိတ္ေခၚသည္။
  
 ‘‘မိမိတို႔အေနနဲ႔ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ လက္ ေတြ႕က်ၿပီး အေျခအေန ဖန္တီး ခြင့္ေတြရွိတဲ့  လမ္းေၾကာင္းမ်ိဳးကို ခင္းက်င္းေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု ဒုတိယသမၼတက ေျပာ သည္။
  
 ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒကို ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ကုမၸဏီဥပေဒသစ္သည္ ကုမၸဏီမ်ား မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ လြယ္ကူ ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီငယ္မ်ား လည္း ပိုမိုလုပ္သာကိုင္သာရွိလာ မည္ဟု ဒုတိယသမၼတက ေျပာ ၾကားသည္။
    
လာမည့္ ဩဂုတ္အတြင္း ကုမၸဏီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းကိုအြန္လိုင္းမွ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။
  
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၈၈ မွ ၂၀၁၈ ဧၿပီအထိ ဥေရာပသမဂၢ ႏုိင္ငံမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ကန္ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၆ ဘီလီယံရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈအားလံုး၏ ၈ ဒသမ ၈၆ ရာ
ခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ဥေရာပသမဂၢႏုိင္ငံမ်ားမွ ကုမၸဏီ ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။
    
‘‘အစိုးရက တိုးတက္မႈလုပ္ ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ေနရာေတြမွာ က်န္ပါေသးတယ္။ ဥပမာ ေမွာင္ခိုလုပ္တာရွိပါေသး တယ္’’ဟု ဥေရာပကုန္သည္အ သင္း (ျမန္မာ)ဥကၠ႒ Mr.David Levrat က ေျပာသည္။
    
လက္ရွိအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၌ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္  အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ အမ်ားဆံုးသည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံျဖစ္သည္။
    
ဥေရာပသမဂၢတြင္ ႏုိင္ငံ ၂၈ ႏုိင္ငံပါဝင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ၿဗိတိန္၊ နယ္သာလန္ႏွင့္ ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံတုိ႔က အမ်ားဆံုးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထားသည္။

Top News