တ႐ုတ္ႏွင့္ တရားဝင္ကုန္သြယ္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ MoU မူၾကမ္း ကူမင္းအစိုးရထံ ေပးပ

ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သန္း ေရာင္းခ်ေရးအပါအဝင္ လယ္ ယာထြက္ကုန္မ်ား တရားဝင္တင္ ပို႔ႏုိင္ေရး နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ (MoU) မူၾကမ္းကို ကူမင္းအစိုးရ ထံ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏုိင္ထြန္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိ အေျခအေနသည္ ကူမင္းႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ ညႇိႏိႈင္းေနၿပီး ဇြန္လလယ္တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္မည့္ ကုန္စည္ျပပြဲ၌ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ခန္႔မွန္းေျပာၾကားသည္။
    
ကူမင္းျပပြဲတြင္ အစိုးရဌာန ခ်င္း နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာလက္ မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ပါက ဆန္စပါး အပါအဝင္ အျခားလယ္ယာထြက္ ကုန္မ်ားကို က႑အလိုက္ အ ေရာင္းအဝယ္ညႇိႏိႈင္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ မည္ဟု ဦးရန္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာ သည္။
    
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ကုန္သြယ္ေရး မူဝါဒေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္ေနၿပီး ကုန္ပစၥည္းမ်ားတရားဝင္ တင္သြင္းေရး တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာေၾကာင္း ျမန္မာႏုိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးမ်ိဳးသူရေအးက ေျပာသည္။
    
ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ နယ္စပ္ခ်င္း ကီလိုမီ တာ ၁,၄၀၀ ခန္႔ ထိစပ္ေနၿပီး ႏွစ္ ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရး ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘက္မွ မူဆယ္၊ က်ယ္ေဂါင္၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္၊ ကန္ပိုက္တီးတို႔တြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားသည္။
    
အဆုိပါ နယ္စပ္စခန္းမ်ားမွ ဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၇-၁၈ တြင္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ၆ဒသမ ၇ ဘီလီယံေက်ာ္ ရရွိထားသည္။ တစ္လလွ်င္ ကန္ ေဒၚလာ ၅၆၂ သန္းေက်ာ္ ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ေနသည္။
  
 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခုႏွစ္ တြင္ အစိုးရခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ဆန္တန္ ခ်ိန္ တစ္သိန္းေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ ထားသည္။

Top News