ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္မည့္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားသာရွိ၍ မဲဆြယ္ရန္အခက္အခဲရွိဟု ဒီခ်ဳပ္ပါတီဆို

 ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲျပဳလုပ္မည့္ ရန္ကုန္တိုင္း ဆိပ္ ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၌ လူေနရပ္ကြက္မရွိ ဘဲ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားသာရွိ သျဖင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး လုပ္ ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အခက္ အခဲရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုးဝင္းဦး က ေျပာသည္။


လစ္လပ္ေနသည့္ ဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) တြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ ေအာက္ရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕မိသားစုလိုင္း ခန္းမ်ားႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေရေၾကာင္းအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ ဝန္ ထမ္းလိုင္းခန္းမ်ားသာရွိေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

‘‘အရပ္သားလံုးဝမရွိဘူး။ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြပဲ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ အခက္အခဲရွိပါတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာစိုးဝင္းဦးက ေျပာၾကား သည္။

ထုိ႔အျပင္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ နယ္သည္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား သာရွိၿပီး အစိုးရပိုင္နယ္ေျမျဖစ္ သျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ႐ံုးဖြင့္ လွစ္ျခင္း၊ ပါတီအလံစိုက္ထူျခင္း ကို ဥပေဒအရ ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္ စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ကမူ ယင္းေနရာတြင္ ႐ံုးဖြင့္လွစ္ ထားေၾကာင္းႏွင့္ ထုိသို႔ မျဖစ္ေစ ရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ စိုးဝင္းဦးက ေျပာသည္။

‘‘အားလံုးမွ်ေျခကစားရရင္ ေကာင္းတာေပါ့။ အခုက က်န္တဲ့ ပါတီေတြအတြက္ အခြင့္အလမ္း မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနတယ္’’ဟု ၎ကဆိုသည္။

ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပါတီ ႐ံုးဖြင့္လွစ္ထားျခင္းမွာ အစိုးရထံ မွ ေျမေနရာငွားရမ္း ဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားပါတီမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေျမငွားကာ ႐ံုး ဖြင့္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၆) ဒီခ်ဳပ္ပါတီကိုယ္စားျပဳ ယွဥ္ ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္သည္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္ အမွတ္ (၆) မဲဆႏၵနယ္တြင္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ နယ္ခုနစ္ခုရွိၿပီး အျခားၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ မဲႏိုင္သည့္အတြက္သာ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာ စိုးဝင္းဦးက ေျပာျပသည္။

ယင္းၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ ဌာနအရာရွိမ်ားက ၎တို႔ ေပးေစလိုသည့္ ပါတီကိုသာ မဲ ေပးရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဖိအား ေပးမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ား ကလည္း အလုပ္ျပဳတ္မည္စိုး သျဖင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ေပးခိုင္း သည့္ပါတီကိုသာ မဲေပးရေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီအေနျဖင့္ လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ံႈး သည္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္သည္ျဖစ္ေစ တရားမွ်တသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွ သြားမည္ဟု ေဒါက္တာစိုးဝင္းဦး က ေျပာသည္။

ယခုက်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို လာမည့္ ႏိုဝင္ ဘာ ၃ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ လစ္လပ္ေနရာ ၁၃ ခုရွိသည္။ ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းလႊတ္ ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)ႏွင့္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္တို႔ လစ္လပ္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။

More in Politics Section

Top News