ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း ႏွစ္ေယာက္စာဟုဆုိကာ အလြန္အကြၽံစားသူမ်ား က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္ႀကံဳႏုိင္

ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း ႏွစ္ေယာက္စာအတြက္ဆုိကာ အစား အေသာက္ အလြန္အကြၽံစားသုံးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ေမြးလာ ေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ အသက္(၁၅)ႏွစ္အရြယ္တြင္ အ၀လြန္ျဖစ္လာႏုိင္သည္။

ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း အလြန္အကြၽံစားျခင္းေၾကာင့္ မိခင္ေရာ ကေလးပါ ျပင္းထန္ေသာ က်န္းမာေရး႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။


အမ်ိဳးသမီး ၁၁,၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ေလ့လာရာတြင္ ကုိယ္၀န္ ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း အစားအေသာက္ထိန္းခ်ဳပ္စားေသာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိသူ ၃၆ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ယင္းသည္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္သုံးဦးတြင္ တစ္ဦး အစားအေသာက္ကုိ အလြန္အကြၽံစားေသာသေဘာ ျဖစ္သည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ အစားအေသာက္ အလြန္အကြၽံစားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္အေလးခ်ိန္ျမင့္တက္လာႏုိင္ၿပီး ကုိယ္၀န္ ေဆာင္မႈႏွင့္ ကေလးေမြးဖြားခ်ိန္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္၊ ေရရွည္ကုိယ္အေလးခ်ိန္တို႔အေပၚ ထိခုိက္မႈရွိသည္။

ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား အစားကုိ ထိန္း ထိန္းသိမ္းသိမ္း စားေသာက္ႏုိင္ျခင္းသည္ ႀကံဳေတြ႕ေနက်အေျခအ ေနျဖစ္ၿပီး မိခင္ႏွင့္ကေလးႏွစ္ဦးစလုံးအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ္ လည္း ယင္းအေလ့အထကုိ အာ႐ုံစုိက္မႈ အလြန္နည္းပါးသည္ဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ကေလးငယ္ကုိ အ၀လြန္ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္ ႀကီးမား ေစ႐ုံသာမဟုတ္ဘဲ မိခင္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ အ၀လြန္ျဖစ္လာ ေစႏိုင္သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ အစာစားေသာက္မႈကုိ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ အမ်ိဳး သမီးမ်ားသည္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း အစားေရွာင္ႏိုင္ေျခ ပုိမ်ားၿပီး ၎တို႔၏ခႏၶာကုိယ္ပုံသဏၭာန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္အလုိမက်ျဖစ္မႈ ပုိမ်ားသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ၎တို႔သည္ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ ကိတ္မုန္႔ ကဲ့သုိ႔ သေရစာမ်ား ပုိစားေလ့ရွိၿပီး ဗီတာမင္ေအ၊ စီႏွင့္ဘီတို႔ စားသုံးမႈနည္းပါးကာ ကယ္လုိရီစားသုံးမႈ ပုိမ်ားေလ့ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။                                                

—Ref: Daily Mail

More in News Section

Top News