ေမာ္လၿမိဳင္ရွိ စည္ပင္ပိုင္ေျမႏွင့္ ဆိုင္ခန္းမ်ားငွားရမ္းခသည္ ေခတ္ကာလေစ်းႏွင့္ ေလ်ာ္ညီမႈမရွိေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေထာက္ျပ

 မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ စည္ပင္ပိုင္ေျမႏွင့္ ဆိုင္ခန္းမ်ား ငွားရမ္းခသည္ ေခတ္ကာလေစ်းႏွင့္ ေလ်ာ္ညီမႈ မရွိ ေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳသည္။

ထိုအစီရင္ခံစာတြင္  ပါရွိ သည့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ လိႈင္အေ၀းေျပး ကား၀င္းရွိ ဆိုင္ခန္း ၁၀၆ ခန္းသည္ တစ္ခန္းလွ်င္ တစ္လက်ပ္ ႏွစ္ေထာင္ႏႈန္းသာရရွိျခင္း၊ တည္းခိုခန္း တစ္ခန္းလွ်င္က်ပ္ငါးေထာင္ႏႈန္းသာ ေကာက္ခံေနျခင္း၊ ထိုသို႔ေကာက္ခံေနေသာ္လည္း ငွားရမ္းစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားမႈမရွိျခင္းကို အမတ္မ်ားက ေထာက္ျပသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္အမွတ္ (၁) ျပည္ သူ႕ေစ်းရွိ ဧရာဟသၤာကုမၸဏီ၏ မွတ္ပံုတင္ခမ်ားေပးသြင္းၿပီး ဆိုင္ ခန္းငွားရမ္းခမ်ား ေပးသြင္းျခင္း မရွိသည့္ ဆိုင္ခန္း ၇၃ ခန္းကို စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္း၊ သံလြင္ဥယ်ာဥ္ရွိ New Sky စားေသာက္ဆိုင္ေျမ ငွားရမ္းခသည္ တစ္လက်ပ္ ငါးသိန္း သာရရွိျခင္းတို႔သည္ ေခတ္ကာလေစ်းႏွင့္ ေလ်ာ္ညီမႈမရွိေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ျပေဆြးေႏြးအႀကံျပဳသည္။

‘‘အခုအခ်ိန္မွာ ဆိုင္ခန္းခ ေတြက သိန္းခ်ီေပးေနတဲ့အေျခ အေန ျဖစ္ေနတယ္။ အခုေျမ ငွားရမ္းခနဲ႔ ဆိုင္ခန္းခက ေငြႏွစ္ေထာင္ပဲရတယ္ဆိုေတာ့ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥပါ။ ဒါကို သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနက အျမန္ဆံုး ျပင္ဆင္သင့္တယ္’’ဟု ေပါင္ၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူးက ေျပာ သည္။

၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏ အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ထူးျခားအစီရင္ခံစာကို ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က ေမလ ၄ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

အစီရင္ခံစာပါအခ်က္မ်ား ကို ဇြန္လ ၆ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳခဲ့သည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ပါရွိသည့္ ေျမငွားရမ္းခႏွင့္ ဆိုင္ခန္းကိစၥမ်ား သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ ေန၍ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေသြဖည္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိေနရေၾကာင္း သထံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳသည္။

စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္ကို ပယ္ဖ်က္သင့္ၿပီး ကက္ဘိနက္ (အစိုးရအဖြဲ႕) အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ ေပးပို႔သင့္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားကို ျပန္လည္စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က ဆိုသည္။

‘‘ကန္ထ႐ိုက္စနစ္ေပးထား တဲ့ စာခ်ဳပ္ကို ျပန္စစ္မယ္။ အခြန္ အေကာက္ဥပေဒအရ ဘယ္လို အခြန္အေကာက္ဥပေဒနဲ႔ အညီ ေကာက္ခံသြားရလဲဆိုတာ စာခ်ဳပ္ေတြကို ျပန္စစ္ၿပီးမွ သိရမယ္။ စည္ပင္အေနနဲ႔ ေျမငွားရမ္းထား တဲ့ စာခ်ဳပ္ေတြ အားလံုးျပန္စစ္ ေဆးပါမယ္’’ဟု ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ က ေျပာသည္။

ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တင္ သြင္းခဲ့သည့္ ျပည္နယ္အစီရင္ခံ စာထဲတြင္ က်ဳိက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ လမ္းမႀကီးနယ္နိမိတ္အတြင္း အ ေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္မ်ားစိုက္ထူ ျခင္းတို႔သည္ အခြန္ေကာက္ခံေပး သြင္းျခင္းမရွိသျဖင့္ ဌာနအေနျဖင့္ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြန္ေငြမ်ား မရသျဖင့္ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားျဖင့္ ေကာက္ခံေပးသြင္းရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟု လႊတ္ ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

Top News