ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မႈမရွိေသာ မြန္ျပည္နယ္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၂၇ ဦးကို တာ၀န္မွရပ္စဲ

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ရပ္ ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးမ်ားအနက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မႈမရွိသည့္ ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၂၇ ဦးကို တာ၀န္ မွ ရပ္စဲခဲ့ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ ေရးရာ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

ဇြန္လ ၇ ရက္က က်င္းပ သည့္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ သထံုၿမိဳ႕နယ္  မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္  ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၏ ရပ္ ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရ၏ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ထားမႈအေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ၀န္ ႀကီးက ထိုကဲ့သို႔ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဥပေဒႏွင့္အညီ ခန္႔အပ္ထား သည့္  ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားအေနျဖင့္  တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခ်ိန္တြင္  ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္း၊ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား၊ ေျမယာကိစၥ  တိုင္ၾကားမႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၈ ဇြန္လ ၇ ရက္အထိ  တာ၀န္မွရပ္စဲခဲ့သည့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၂၇ ဦးရွိေၾကာင္း လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ၀င္းႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္အမ်ားျပည္သူကေနၿပီးေတာ့မွ တိုင္ၾကားတင္ျပခ်က္မ်ားျဖစ္ေပၚ လာတဲ့အခါမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႕ၿပီးေတာ့မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္၊ သံုးသပ္ခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔တင္ျပၿပီးေတာ့ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕  အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ ခ်က္ျဖင့္ တာ၀န္မွ ရပ္စဲခဲ့ပါတယ္’’ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး၀င္းႏိုင္ဦးက ေျပာ သည္။

လစ္လပ္ေနသည့္   ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေနရာမ်ားတြင္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအသစ္ မ်ားကို ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ၁၂ ဦးေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း ယာယီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ထားေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္  ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၄၇၀ ဦးရွိၿပီး တတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ  ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ လဆန္းက စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ကာ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္တြင္ အၿပီးေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

Top News