တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထုတ္လူစီးႏွင့္ လုပ္ငန္းသုံးယာဥ္မ်ား မူဆယ္ ၁၀၅ မုိင္မွ စတင္တင္သြင္းခြင့္ျပဳ

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထုတ္ လူစီးႏွင့္လုပ္ငန္းသုံးယာဥ္မ်ားကုိ မူဆယ္ (၁၀၅)မုိင္ကုန္သြယ္ေရး ဇုန္မွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းသုိ႔ ပထမဆံုးတင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာအစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာ−တ႐ုတ္နယ္စပ္မွ ကားတင္သြင္း ခြင့္ျပဳေၾကာင္း လက္ ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာသည္။မူဆယ္နယ္စပ္္မွ ကားတင္ သြင္းရာတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထုတ္ ယာဥ္အသစ္မ်ားသာျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး မူရင္းထုတ္လုပ္သည့္ႏုိင္ငံ အေထာက္အထား၊ တ​႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေကာက္ခြန္ဌာန၏ တရား၀င္ ပုိ႔ကုန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ ျဖင့္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳေၾကာင္း ဦး ခင္ေမာင္လြင္က ရွင္းျပသည္။

‘‘ဂ်ပန္ကထုတ္တဲ့ ကားကုိ တ႐ုတ္ကေနလာသြင္းလုိ႔မရဘူး။ ထုိင္းကထုတ္တဲ့ကားကုိ တ႐ုတ္ ကလာသြင္းလု႔ိမရဘူး’’ ဟု ဦးခင္ ေမာင္လြင္က ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္း ေၾကာင္းျဖင့္ မူဆယ္မွကားမ်ား တင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ကား တစ္စီး၏ တင္သြင္းမႈ ကုန္က် စရိတ္ေလ်ာ့က်ေစရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ အသုံးျပဳရန္ ယခင္က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထုတ္ လူစီး၊ ကုန္ တင္ယာဥ္ႏွင့္ ဘတ္စ္ကားမ်ား ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ တင္သြင္း ဖူးသည္။

‘‘လူစီးကား ေစ်းကြက္မွာ ေတာ့ အမ်ားႀကီးထူးျခားသြားမယ္ မထင္ဘူး။ ဒီႏုိင္ငံက ဂ်ပန္ကား ေတြပဲ ႀကိဳက္ၾကတာဆုိေတာ့ ေစ်းကြက္ကုိေတာ့ သိပ္အေျပာင္း အလဲမျဖစ္ႏုိင္ဘူး’’ ဟု ျမန္မာႏုိင္ ငံေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းထုတ္ လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ား အ သင္းဥကၠ႒ေဒါက္တာစုိးထြန္းက ေျပာသည္။ ၎ကဲ့သုိ႔ပင္ KMT Auto ဒါ႐ုိက္တာဦးေက်ာ္မင္း ထြန္းကလည္း ေစ်းကြက္အေပၚ သက္ေရာက္မႈနည္းမည္ဟု ဆုိ သည္။

သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းသုံးကုန္ တင္ယာဥ္ တင္သြင္းသူမ်ားအ တြက္ အက်ိဳးမ်ားစြာရွိႏုိင္သည္ဟု ၎ကဆုိသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ထုတ္ကားမ်ား ပင္လယ္ေရ ေၾကာင္းမွ တင္သြင္းမည္ဆုိပါက အခ်ိန္ၾကာျမင့္ျခင္း၊ သေဘၤာ စရိတ္ကုန္က်မႈမ်ားျခင္းတို႔သက္ သာခြင့္ရလာႏုိင္သည္ဟု ေဒါက္ တာစုိးထြန္းက ခန္႔မွန္းသည္။

တ႐ုတ္ကားမ်ားသည္ ေစ်း သက္သာသျဖင့္ မူဆယ္ (၁၀၅)မုိင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ တရား၀င္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳပါက ျပည္တြင္း ကားေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းႏႈန္းအား သာခ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳ ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္ ေရာင္းခ်သူမ်ားအ သင္း (AADA)ဒုတိယဥကၠ႒ဦး ေအးထြန္းက ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထုတ္ Brand New ကားမ်ားကုိ အေရာင္းျပခန္း မ်ားဖြင့္လွစ္၍ တင္သြင္းေရာင္းခ် ေနမႈမ်ားရွိသျဖင့္ ကား၀ယ္ယူသူ မ်ား ေရြးခ်ယ္စရာပုိမ်ားလာေၾကာင္း ဦးေက်ာ္မင္းထြန္း ကေျပာသည္။

More in News Section

Top News