၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းေတြ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုမိုျမင့္မားလာေစဖို႔

(၁)

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေကာင္း ေမြ၊ ဆိုးေမြကို အဆံုးအျဖတ္ေပး တာက အဲဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ အဲဒီႏုိင္ငံရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒ ျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးဆိုတဲ့ မ႑ိဳင္ သံုးရပ္မွာ အာဏာကို ဘယ္လိုခြဲေ၀အသံုးခ်ၾကသလဲဆို တဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမ႑ိဳင္ သံုးရပ္ကို လည္ပတ္ေမာင္းႏွင္ ေနၾကတာကလည္း မ႑ိဳင္ေတြ ေအာက္က၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အ တြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအ ေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ရွိဖို႔ လိုၿပီး အဲဒီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ခြဲေ၀ ေပးထားတဲ့ အာဏာသံုးရပ္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္၊ မွန္မွန္ကန္ ကန္က်င့္သံုးၾကမယ့္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တရား႐ုံးေတြက သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကို ေကာင္းမြန္၊ မွန္ ကန္၊ ေတာ္တည့္၊ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကဖို႔ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းေကာင္းေတြ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္အမွန္တ ကယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ အေရးတႀကီးလိုအပ္ တာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာ ၀န္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမင့္မားလာေစေရးကိုလည္း အေလးေပးသင့္ပါတယ္။

၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းေတြ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားလာေစ ေရးဆိုရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၀န္ ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းအေတာ္မ်ား မ်ားအေနနဲ႔ နည္းပညာပိုင္းစြမ္း ေဆာင္ရည္ (Technical Capa-city) ေတြ ျမင့္မားဖို႔ကို အာ႐ုံစိုက္ ၾကတာမ်ားတယ္လို႔ ယူဆမိပါ တယ္။ မဟာဘြဲ႕၊ ပါရဂူဘြဲ႕ရေတြ ပိုမိုေမြးထုတ္လာတာ၊ ႏိုင္ငံတကာ သင္တန္းေတြ တက္ေရာက္ေစ တာ၊ ႏိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ ေတြ ေစလႊတ္တာစသည္ျဖင့္ နည္းပညာပိုင္းစြမ္းေဆာင္ရည္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ နည္းပညာပိုင္း ကြၽမ္းက်င္မႈေတြ ျမႇင့္တင္တာေတြ ကို အေတာ္ေလးျမင္ေတြ႕ရတာမို႔ ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူစရာပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ လုပ္ငန္းတစ္ခု ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္လည္ပတ္ ႏုိင္ဖို႔၊ လုပ္ငန္းရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ေတြ ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုရင္ နည္း ပညာပိုင္းစြမ္းေဆာင္ရည္၊ ကြၽမ္း က်င္မႈေတြ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တာ အမွန္ပါပဲ။ သို႔ေသာ္ တစ္ခုသတိထားၾကရမွာက အဲဒီနည္းပညာပိုင္းကြၽမ္းက်င္မႈတစ္ခုတည္းနဲ႔ေတာ့လည္း လုပ္ငန္းက လည္ပတ္လို႔မရ၊ ေအာင္ျမင္ဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ေသးပါဘူး။ အဲဒီနည္းပညာပိုင္းကြၽမ္းက်င္မႈေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့သူေတြမွာ Soft   Skill လို႔ေခၚတဲ့ တျခားေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈေတြ လိုအပ္ပါတယ္။

(၂)

အေရးအႀကီးဆံုးလို႔ ယူဆမိတဲ့ Soft Skill တစ္ခုကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္မႈ (Leadership) ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ တစ္ေသြး၊ တစ္သံ၊ တစ္ မိန္႔ဆိုတဲ့ စနစ္ေအာက္မွာ ေရဘူး ေပါက္တာမလိုခ်င္ဘူး၊ ေရပါတာပဲလိုခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ မႈမ်ဳိးနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအသား က်လာတဲ့ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း ေတြအေနနဲ႔ တကယ့္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြ ေမြးထုတ္မေပးထား ႏိုင္ဘူးလို႔ ေယဘုယ်သေဘာေျပာ ႏိုင္ပါတယ္။ Born Leader လို႔ေခၚၾကတဲ့ ေမြးလာကတည္းက ေခါင္း ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးေတြ ပါ လာတတ္တဲ့ ပါရမီရွင္တခ်ဳိ႕က လြဲရင္ ေခါင္းေဆာင္မႈအတတ္ပညာ ကို ေသေသခ်ာခ်ာစနစ္တက်သင္ ယူတတ္ကြၽမ္းတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ ေတြ၊ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ အေတာ္ေလးရွားပါတယ္။ ရွား တယ္လို႔ ေျပာတာပါ။ မရွိဘူးလို႔ ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ၀န္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းေတြ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုမိုျမင့္မားလာေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြကို Leadership Skills ေတြ ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔လိုသလို အနာဂတ္မွာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ လာမယ့္ ၀န္ထမ္းငယ္ေတြကို လည္း Leadership Skills ေတြ စတင္မိတ္ဆက္ထားဖို႔ လိုၿပီျဖစ္ပါ တယ္။

ေခါင္းေဆာင္မႈလို႔ဆိုရာမွာ က်င့္၀တ္ေစာင့္ထိန္းတဲ့ ေခါင္း ေဆာင္ေကာင္း (Ethical Leader-ship) လည္း ျဖစ္ဖို႔လိုအပ္ပါေသး တယ္။ ကိုယ့္ထက္ရာထူးႀကီးကို ဆက္ဆံရာမွာေရာ ကိုယ့္လက္ ေအာက္ငယ္သားကို ဆက္ဆံရာ မွာပါ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ ေယာက္ရဲ႕ က်င့္၀တ္ေတြနဲ႔အညီ ဆက္ဆံဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တည့္ တည့္ေျပာရရင္ အဂတိတရား ကင္းတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးဖို႔ လို အပ္ပါတယ္။ မွန္ရာကိုပဲ လမ္းၫႊန္တဲ့သူ ျဖစ္ရပါမယ္။ မၾကာ ေသးမီက ၾကားလိုက္ရတဲ့သတင္း လို၀န္ထမ္းငယ္ေတြ ဘယ္လို အဂတိလိုက္စားသင့္တယ္ရယ္ လို႔ သင္ၾကားေပးတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။

ဒုတိယအေရးႀကီးတဲ့ Soft Skill တစ္ခုကေတာ့ Communi-cation ျဖစ္ပါတယ္။ Communi-cation ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို ၿခံဳမိ ေအာင္ ဘာသာျပန္ဖို႔ စာေရးသူ အေနနဲ႔ မစြမ္းပါဘူး။ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေျပာဆို ဆက္သြယ္ေရး လို႔ ဘာသာျပန္ရင္ေတာ့ ရာခိုင္ ႏႈန္းအေတာ္မ်ားမ်ား လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ၀န္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာပဲ ျဖစ္ ျဖစ္၊ တျခားအဖြဲ႕အစည္း၊ လူ  ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့အခါ မွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ထိ ေတြ႕ဆက္ဆံတဲ့အခါမွာပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကိုယ္ေျပာခ်င္တာကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ တင္ျပေဆြးေႏြး ေျပာဆိုႏိုင္စြမ္းရွိဖို႔ လိုအပ္ပါ တယ္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာ တစ္ဖက္ကေျပာတဲ့ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္၊ သေဘာတရား ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္တတ္ၿပီး ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာနားလည္ ႏိုင္တဲ့ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ဳိးလုိအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာပိုင္းကြၽမ္း က်င္မႈ (Hard Skills) ျဖစ္တဲ့ ဘြဲ႕ ေတြ၊ ဒီဂရီေတြေၾကာင့္၊ ဒါမွမ ဟုတ္လည္း လုပ္သက္လိုတျခား အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ရာထူးႀကီးေတြရလာၿပီးခါမွ Comm-unication မေကာင္းလို႔ အစည္း အေ၀းမွာ လိုရာေရာက္ေအာင္ စကားမေျပာႏိုင္တဲ့ အရာရွိႀကီးမ်ဳိး ေတြ ႀကံဳဖူးၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္တည္းေနလို႔ Com-munication Skill မရွိတာက ျပႆနာမဟုတ္ေပမယ့္ တာ၀န္ ႀကီးႀကီးတစ္ခုယူထားၿပီး Com-munication မေကာင္းရင္ေတာ့ သူ႕အတြက္ေရာ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအတြက္ပါ နစ္နာလွပါတယ္။ ပိုၿပီးဆိုးတာက ဌာနဆိုင္ရာရဲ႕ လုပ္ငန္းထိခိုက္တယ္ဆိုတာဟာ တိုင္း ျပည္အတြက္ ထိခိုက္တာပါပဲ။

Communication လို႔ေျပာ ရင္ ဌာနဆိုင္ရာခ်င္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈလည္း ပါ၀င္ပါ တယ္။ Communication မ ေကာင္းရင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (Cooperation) အားနည္းမွာပါ ပဲ။ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းေတြအ တြင္းမွာ အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အေရးႀကီးသလို ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္း ၾကားမွာလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈအေရးႀကီးပါတယ္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံက ဌာနဆိုင္ရာေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းတာကိုလည္း သတိျပဳမိႏိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ စီးပြားကူး သန္း၀န္ႀကီးအသစ္ကလည္း ဒီကိစၥကို မၾကာေသးမီက ေထာက္ျပေ၀ ဖန္ထားသလို ဌာနအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းသြားမယ္လို႔ ကတိျပဳထားပါတယ္။

ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတဲ့ Soft  Skill တစ္ခုကေတာ့ ျပႆနာေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ေျဖရွင္း ေပးႏိုင္တဲ့ ကြၽမ္းက်င္မႈ (Problem Solving Skill) ျဖစ္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းဆို ကတည္းက လူတစ္ေယာက္ တည္းနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတာမဟုတ္ ဘဲ လူအမ်ားနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားသလို အဲဒီလူအမ်ားကလည္း ထက္၊ ေအာက္၊ ၀ဲ၊ ယာအဆင့္ (Rank) သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကလည္း ရွိေန ပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပႆနာဆိုတာရွိကုိရွိမွာပါပဲ။ ဒါ့အျပင္ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းကို ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းကိုက ႏုိင္ငံမွာ ႀကံဳေတြ႕ေနရ တဲ့ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ လို အပ္ခ်က္ျပႆနာေတြကို ၀န္ ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ၀န္ ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းေပးေနရ တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ၀န္ ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းက အ ဆင့္ဆင့္ေသာ ၀န္ထမ္းေတြဟာ ျပႆနာကို သံုးသပ္အေျဖရွာၿပီး ေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္းတဲ့ Problem Solving Skill ေတြမရွိမျဖစ္လိုအပ္ လွပါတယ္။ ေလ့လာမိသေလာက္လက္ရွိ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းေတြ မွာ ျဖစ္ေလ့ရွိတာက ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးစားရာမွာ အ ေၾကာင္းအရာထက္ လူပုဂၢိဳလ္အ ေပၚ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းၾကတာမ်ဳိး ပါ။ ၀န္ထမ္းရာထူးႀကီးနဲ႔ ရာထူး ငယ္ ပဋိပကၡျဖစ္ရင္ ၀န္ထမ္းငယ္ က အၿမဲ႐ႈံးရတဲ့ ေျဖရွင္းပံုမ်ဳိးက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသားက်လာတာ မို႔ ျပႆနာတစ္ခုကို ကိုင္တြယ္တဲ့ အခါ ဘာျပႆနာဆိုတာထက္ ဘယ္သူေတြဆိုတာကို အရင္ၾကည့္တာက အက်င့္ပါေနတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲစရာပါပဲ။

(၃)

၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းေတြ ဟာ တိုင္းျပည္ကို ေမာင္းႏွင္ေနတဲ့ ယႏၲရားေတြမို႔ တိုင္းျပည္အတြက္၊ ျပည္သူလူထုအတြက္ အလြန္အ ေရးႀကီးလွပါတယ္။ အဲဒီ၀န္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ အေရးအႀကီး ဆံုးလိုအပ္ေနတယ္လို႔ ယူဆမိတဲ့ Soft Skill သံုးခုကို မွ်ေ၀အႀကံျပဳ ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္း ပါးဟာ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းေတြ စြမ္းေဆာင္ရည္နိမ့္ပါးေနတယ္ လို႔ ေ၀ဖန္လိုတာမဟုတ္ဘဲ ဒီအ ခ်က္ေလးေတြပါ ထပ္ေပါင္းထည့္ ေပးလိုက္ရင္ ပိုေကာင္းလာမယ္ လို႔ အႀကံျပဳလုိက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေခါင္းစဥ္ ကို ‘၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းေတြ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမိုျမင့္မားလာ ေစဖို႔’လို႔ ေပးခဲ့တာပါ။

မုန္႔ဟင္းခါးက ေကာင္းၿပီး သားေပမယ့္ ဘူးသီးေၾကာ္ေလး ညႇပ္ထည့္၊ နံနံပင္ေလးအုပ္ၿပီး အိုးဘဲဥေလးနဲ႔ဆိုရင္ ပိုၿပီးစားေကာင္း ပါတယ္။ ဌာနဆိုင္ရာေတြမွာ နည္းပညာပိုင္းကြၽမ္းက်င္မႈေတြ ကို ျမႇင့္တင္ေပးတာက မုန္႔ဟင္းခါးေကာင္းလိုပါပဲ။ Ethical Leader-ship ဆိုတဲ့ အေၾကာ္ေလးညႇပ္ ထည့္၊ Communication ဆိုတဲ့ နံနံပင္ေလး အုပ္ၿပီး Problem Solving ဆိုတဲ့ အိုးဘဲဥေလးထည့္ ေပးႏုိင္ၾကမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ မုန္႔ဟင္း ခါးစားမယ့္ ျပည္သူေတြ အခ်စ္တိုးမယ့္ ကိစၥျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပ လိုက္ရပါတယ္။ ။

(ေဆာင္းပါးရွင္ ခုိင္ၾကည္သစ္ သည္ ႏုိင္ငံေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ေရးရာေဆာင္းပါး မ်ား ေရးသားေနသူျဖစ္သည္။)

Top News