မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚ သံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ အလိုအေလ်ာက္ မီတာဖတ္စနစ္ပါ၀င္သည့္ ေရမီတာမ်ားစမ္းသပ္တပ္ဆင္မည္

 ေရမီတာခေကာက္ခံ ရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူေစရန္မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ရွိ သံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ မီတာအလိုအေလ်ာက္ ဖတ္စနစ္ပါ၀င္သည့္ ေရမီတာမ်ားစမ္းသပ္တပ္ဆင္မည္ဟု အဆိုပါေကာ္မတီတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမသာ စံ၊ ခ်မ္းေအးသာစံႏွင့္ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္တြင္ မီတာအလိုအ ေလ်ာက္ဖတ္စနစ္ (Automatic Meter Reading System) ပါ၀င္ သည့္ ေရမီတာအလံုးေရ ၂,၈၀၀ ကို ဇူလိုင္ကစတင္၍ ေလးလအ တြင္း Pilot Project (ကနဦးအစီ အစဥ္)အေနျဖင့္ စတင္တပ္ဆင္ မည္ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚျမင့္ျမင့္သန္းက ေျပာသည္။

‘‘စၿပီးစမ္းသပ္လုပ္ကိုင္တဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ေတာ့ ေရအၿမဲရႏုိင္တဲ့ ေနရာ၊ ေရအားေကာင္းတဲ့ေနရာ ေတြကို ဦးစားေပးၿပီး တပ္ဆင္တာပါ’’ဟု ေဒၚျမင့္ျမင့္သန္းက ေျပာ သည္။

မီတာသစ္မ်ား ေျပာင္းလဲ တပ္ဆင္ျခင္းအတြက္ စည္ပင္သာယာက က်ပ္သိန္း ၃,၀၀၀ အသံုးျပဳ မည္ျဖစ္ၿပီး ကနဦးအစီအစဥ္ ေအာင္ျမင္ပါက အျခားၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ပါ ဆက္လက္တပ္ဆင္ မည္ဟု ဆိုသည္။

မီတာအလိုအေလ်ာက္ဖတ္ စနစ္ပါ၀င္သည့္ ေရမီတာမ်ားကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳျခင္းသည္ ေရမီ တာအသံုးျပဳခမ်ားကို ပိုမိုလြယ္ ကူလ်င္ျမန္တိက်စြာေကာက္ခံႏုိင္ ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ၎က ဆို သည္။

ေရမီတာသံုးစြဲသူမ်ားသည္ ေရသံုးစြဲသေလာက္ အတိအက်ေပးေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု စည္ပင္သာယာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္း ေရမီ တာအလံုးေရ တစ္သိန္းေက်ာ္ တပ္ဆင္ထားေသာ္လည္း စည္ ပင္သာယာက မီတာခေကာက္ခံ ရရွိသည့္ ေရမီတာအလံုးေရ ၅၀,၀၀၀ ခန္႔သာရွိေၾကာင္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္က ဆိုသည္။

အလိုအေလ်ာက္မီတာဖတ္  စနစ္ပါ၀င္သည့္ ေရမီတာတပ္ ဆင္မည္ဆိုပါက မီတာအသစ္ တပ္ဆင္ျခင္းကို က်ပ္တစ္သိန္းႏွင့္ ေရမီတာအေဟာင္း ေျပာင္းလဲ တပ္ဆင္ထားသူမ်ားကို က်ပ္ ၆၅,၀၀၀ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း မန္းစည္ပင္ေရသန္႔ဌာနတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

More in News Section

Top News