စဥ့္ကိုင္မိုးေလဝသေရဒါမွ ကုန္းတြင္းမုန္တိုင္းျဖစ္စဥ္မ်ား ပိုမိုတိက်စြာ ေထာက္လွမ္းႏိုင္မည္

စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မိုးေလဝသေရဒါစခန္းမွ ကုန္းတြင္း မုန္တိုင္းျဖစ္စဥ္မ်ား ပိုမိုတိက်စြာေထာက္လွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေက်ာ္မိုးဦးက ေျပာသည္။

‘‘မုန္တုိင္းေတြက ကုန္းတြင္း ပိုင္းေတြမွာလည္း ျဖစ္လာၿပီ။ ဒီ ေရဒါကေန ကုန္းတြင္းမုန္တိုင္း ေတြကို ေထာက္လွမ္းႏိုင္မယ္။ ဒါ့ အျပင္ မိုးေရခ်ိန္၊ ေလတိုက္ႏႈန္း ေတြ ခန္႔မွန္းႏိုင္မယ္။ မိုးေလဝသ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြကို ပိုမိုတိက်စြာ ခန္႔မွန္းႏိုင္မယ္’’ဟု ေဒါက္တာ ေက်ာ္မိုးဦးက ဆုိသည္။

ဇြန္လ ၈ ရက္က က်င္းပ သည့္ အဆုိပါ  မိုးေလဝသေရဒါ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနား တြင္ ၎က အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသည္ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) ၏ ေထာက္ပံ့ မႈျဖင့္ ဆုိးရြားသည့္ မိုးေလဝသ အေျခအေနမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ သည့္စနစ္ ထူေထာင္မည့္စီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၃ တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၿပီး စီမံကိန္း ပထမအဆင့္အ ျဖစ္ ေရဒါစက္သံုးလံုး တပ္ဆင္ ျခင္းႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္၌ မိုးေလဝသတုိင္းတာေရးစက္ အလံုး ၃၀ တပ္ဆင္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ယင္းစီမံကိန္းတစ္ခုလံုးအတြက္ JICA က ကန္ေဒၚလာ ၄၀ ဒသမ ၇၂ သန္း ေထာက္ပံ့ၿပီး အစိုးရက ေျမေနရာႏွင့္ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္မႈ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေက်ာ္မိုးဦးက ေျပာသည္။

စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ ေဆာက္သည့္ မိုးေလဝသေရဒါ စခန္းသည္ အဆုိပါ စီမံကိန္း၏ ပထမအဆင့္အျဖစ္ တည္ေဆာက္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တတိယေျမာက္ ေရဒါစခန္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ တြင္ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ ၂၀၁၆ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေရဒါမ်ား တပ္ဆင္ဖြင့္လွစ္ၿပီးျဖစ္သည္။

အဆုိပါ မိုးေလဝသေရဒါမွ ကီလိုမီတာ ၄၅၀ (၂၇၉) (မုိင္) ပတ္လည္အတြင္းရွိ မိုးေလဝသခန္႔ မွန္းခ်က္မ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၲ ရာယ္မ်ားကို လက္ရွိအေျခအေန ထက္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ ခန္႔မွန္းႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

More in News Section

Top News