ခ်င္းေရႊေဟာ္−လား႐ႈိး အျမန္လမ္း၊ ရထားလမ္းႏွင့္ ကြမ္းလံုတံတား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေဆြးေႏြး

ကြမ္းလံုတံတားေဆာက္ လုပ္ေရးႏွင့္ ခ်င္းေရႊေဟာ္-လား႐ႈိး အျမန္လမ္းႏွင့္ ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္လင္းခ်င္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ကြန္ျမဴနစ္ပါ တီ အတြင္းေရးမွဴး မစၥတာရန္ ေဟာင္ဒံုက ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္ စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ဇြန္လ ၇ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ကုန္ သည္၊ စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ေလးက ေျပာသည္။

ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရး ျမႇင့္တင္ၿပီး ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ တိုးျမင့္ေစရန္ ရည္ရြယ္ ၿပီး တံတား၊ အျမန္လမ္းႏွင့္ရထား လမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း အစည္းအ ေဝးတက္ေရာက္သူ ၎ကေျပာ သည္။

ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္စီးပြားေရး စႀကႍပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံ ကိန္းတြင္ လင္းခ်င္းေဒသႏွင့္ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လင္းခ်င္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ပါတီအတြင္း ေရးမွဴးက အဆိုျပဳၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးအျပင္ လား​႐ႈိး၊ လင္ခ်မ္းနယ္စပ္ ခရီးသြားလုပ္ ငန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးတို႔ လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္ တာ ေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကီလိုမီတာ ၁,၄၀၀ ခန္႔ နယ္စပ္ခ်င္းထိစပ္ေနေသာ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ရာတြင္ခ်င္းေရႊေဟာ္၊ သိန္းနီ၊ လား႐ႈိးကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းသည္ မူဆယ္၊ မႏၲေလးကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းထက္ ကူမင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ခရီးအကြာအေဝး ပိုနီးေၾကာင္း ကုန္သည္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္နယ္စပ္ ကုန္ သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းေလးခု တြင္ ခ်င္းေရႊေဟာ္နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းသည္ တစ္ခု အ ပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္က ကန္ ေဒၚလာ ၅၇၂ ဒသမ ၀၉၁ သန္း ကုန္သြယ္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန စာ ရင္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

Top News