ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေပၚ အဆိုးမျမင္ရန္ ဥေရာပကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းအမႈေဆာင္ ေျပာၾကား

ျမန္မာ−ဥေရာပစီးပြားေရးဖိုရမ္တြင္ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနေသာ ဥေရာပကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ Mr.Filip Lauwerysen (ဓာတ္ပံု-နစ္ကီ)

 ျမန္မာျပည္သူ မ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အဆိုးမ ျမင္ရန္ လုိအပ္ၿပီး လုပ္ငန္းတုိင္း သည္ တုိင္းျပည္၏သယံဇာတ လာယူျခင္းႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္ အျမတ္လာထုတ္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဥေရာပကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ Mr.Filip Lauwerysen က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာ ေရး ဥေရာပကုန္သည္မ်ား အသင္း၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သေဘာထား ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဇြန္လ ၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Kempinski ဟိုတယ္၌ က်င္းပသည့္ ျမန္မာ-ဥေရာပစီးပြား ေရးဖုိရမ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၎တို႔၏ ျပည္ တြင္းစီးပြားေရးက႑ကို ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား အေပၚ လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အတုယူသင့္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိန္တိုအ တြင္း တုိးတက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Mr.Filip Lauwerysen က ေျပာသည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံသား အမ်ားစု သည္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္းအေပၚ သယံဇာတကို လာယူျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားကို အျမတ္ထုတ္ျခင္းဟု သာ အျမင္ရွိေနေၾကာင္း Mr.Filip Lauwerysen က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အသိပညာ၊ နည္းပညာ၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေငြေၾကး အရင္းအႏွီးရသည္ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ဥေရာပကုမၸ ဏီမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္ အခက္အခဲသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရး ေငြပမာဏႀကီးမားေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသာ ေရွ႕အလားအလာ ကိုေမွ်ာ္မွန္း၍ ၀င္ေရာက္ေနၿပီး ကုမၸဏီအေသးစားမ်ား မ၀င္ ေရာက္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း ၎ကမွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ အစိုးရလက္ က်န္သက္တမ္းတြင္ စိုးက္ပ်ဳိးေရး က႑၊ အာမခံ၊ လက္လီလုပ္ငန္း၊ စြမ္းအင္တုိ႔တြင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားလာ ႏုိင္ၿပီး ဥေရာပကုမၸဏီမ်ား ၀င္ေရာက္ႏုိင္သည္ဟု ၎က ဆုိသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ခရီးသြားလုပ္ငန္းအလားအလာ ေကာင္းရွိေနၿပီး ဟိုတယ္လုပ္ငန္းလည္း ခ်ိတ္ဆက္ပါလာႏုိင္သည္ ဟု ၎ကမွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ စီးပြား ေရးလုပ္ကုိင္ခြင့္မ်ား၊ ပိုမိုေကာင္း မြန္ရန္ မူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနၿပီး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖိတ္ေခၚေနေၾကာင္းႏွင့္ မူေဘာင္မ်ားေကာင္းလာပါက စီးပြားေရးေကာင္းမြန္လာႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အီတလီ သံ႐ုံး ဒုတိယအႀကီးအကဲက ေျပာသည္။

Top News