ကင္ဆာေဆးႏွင့္ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားကို ဆရာ၀န္ၫႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း လုိက္နာ၀ယ္ယူသင့္

ကုမၸဏီမတူေသာ္လည္း အာနိ သင္တူသည္ဆုိကာ ေစ်းကြက္ အတြင္း ေရာင္းခ်ေနေသာ ကင္ ဆာေဆး၊ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ သက္ဆုိင္ရာဆရာ၀န္မ်ား ႏွင့္ တုိင္ပင္ၿပီးမွသာ သုံးစဲြသင့္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အ သင္းဥကၠ႒ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ရဲျမက ေျပာသည္။

‘‘တကယ္သုံးတဲ့အခါ ထိ ေရာက္မႈမရွိေတာ့ လူနာနစ္နာပါ တယ္။ အသက္ဆုံး႐ႈံးတဲ့အထိကို ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ အာနိသင္တူတယ္ ပဲေျပာေျပာ တံဆိပ္မတူဘူးဆုိ ရင္ မရပါဘူး။ ေဆးေရာင္းတဲ့သူ တခ်ဳိ႕က ေဆး၀ါးကြၽမ္းက်င္သူ ေတြ မဟုတ္ၾကဘူး။ ေဆးကိုအ လြယ္တကူ ေရာင္းေနၾကတယ္။ ဒါကိုလည္း အေရးယူလို႔မရေသး ဘူး’’ဟု ေဒါက္တာရဲျမက ေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လူနာမ်ားအေန ျဖင့္ ကင္ဆာေဆး၊ ပဋိဇီ၀ေဆးကဲ့ သို႔ အေရးႀကီးေသာ ေဆး၀ါးမ်ား ၀ယ္ယူမည္ဆုိပါက ဆရာ၀န္မ်ား ၫႊန္ၾကားထားသည့္အတုိင္း လုိက္နာ၀ယ္ယူသင့္ၿပီး တံဆိပ္မတူ ေသာ ေဆး၀ါးမ်ား ၀ယ္ယူမည္ဆုိ ပါက သက္ဆုိင္ရာဆရာ၀န္ႏွင့္ ျပန္လည္ျပသၿပီးမွ သုံးစဲြသင့္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

 ‘‘တကယ္လို႔ မွာလုိက္တဲ့ ေဆးမရဘူး။ အာနိသင္တူတဲ့ ေဆးရလာတယ္ဆိုရင္လည္း ဆရာ၀န္ကို ျပန္ေမးသင့္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ေဆး၀ယ္လုိ႔ရွိရင္ အေပၚမွာ သူတို႔က Myanmar Registration Number ဆိုၿပီး တံ ဆိပ္႐ုိက္ထားတယ္။ အဲဒါေလးပါ ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္’’ဟု ေဒါက္ တာရဲျမက အႀကံျပဳသည္။

Top News