ငါးမိနစ္အတြင္း စိတ္တင္းက်ပ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

က်န္းမာေရးအတြက္ ေန႔စဥ္ Gym သြား၍ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ယခုအခါလူတိုင္းနီးပါး သိရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိတို႔၏ စိတ္ကိုေလ့က်င့္ ခန္းလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္ဆိုျခင္းကို သိရွိၾကပါသလား။ သိရွိသည္ဆိုလွ်င္ လူမႈမီဒီယာ၊ အိမ္မႈကိစၥႏွင့္ အလုပ္ဖိအားမ်ားၾကားတြင္ စိတ္ကိုေလ့က်င့္ခန္း မလုပ္ျဖစ္ၾကေပ။ စိတ္တင္းက်ပ္မႈကို ေျဖေလွ်ာ့ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။


၁။ မိမိ၏ ခံစားခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳပါ။

ေလာေလာဆယ္ မည္သို႔ခံစားေနသနည္း။ စိတ္ပူပန္မႈ၊ စိုးရိမ္ေသာက၊ ပူပန္မႈ၊ ဂနာမၿငိမ္မႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈစသည့္ မည္သည့္ခံစားမႈကိုျဖစ္ေစ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ စိတ္ခံစားခ်က္ သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ပထမျဖစ္သည္။

၂။ အသက္ျပင္းျပင္း႐ွဴပါ။

အလြန္ေရွးက်ေသာ္လည္း ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္တစ္မွငါးအထိ ေရတြက္ၿပီး အသက္ျပင္းျပင္း ႐ွဴသြင္း၊ ႐ွဴထုတ္ပါ။ အနည္းဆံုး စကၠန္႔ ၃၀ အထိ လုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပခံုးမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ထားရန္လည္း မေမ့ပါႏွင့္။

၃။ ခ်ေရးၿပီး ဆုတ္ၿဖဲပစ္ပါ။

ေခါင္းထဲတြင္ တင္းက်ပ္ေနေစေသာ မည္သည့္အေတြးမ်ားကိုျဖစ္ေစ သင္ခံစားေနသည္မ်ားကို စာရြက္ေပၚတြင္ ခ်ေရးလိုက္ပါက သင့္အေတြးမ်ားကို ကူညီေပးၿပီး႐ုပ္လံုးေပၚလာေစသည္။ ထိုသို႔ခ်ေရးျခင္းသည္ ဦးေႏွာက္အတြင္း ခံစားခ်က္ဝင္တာ တည္ၿငိမ္သြားေစသည္။ ေရးၿပီးသားစာရြက္ကို တစ္စစီ ဆုတ္ၿဖဲၿပီး ေလထဲလႊင့္ပစ္လိုက္ပါ။ (ေနာက္ငါးမိနစ္ ေလာက္ၾကာမွ ေကာက္ၿပီး အမႈိက္ပံုးထဲ ထည့္လိုက္ပါ။)

၄။ သင့္ကိုယ္သင္ စိန္ေခၚလိုက္ပါ။

လက္ရွိမိမိခံစားေနသည္ကို ေျပာင္းလဲေစရန္ တစ္ခုခုလုပ္ဖို႔ မိမိကိုယ္ကိုယ္ စိန္ေခၚလိုက္ပါ။ ဆိုၾကပါစို႔ သင့္လက္ျဖင့္ ပံုတစ္ခု ေရးဆြဲရန္ စိန္ေခၚလိုက္ပါ (သို႔မဟုတ္) ေလာေလာဆယ္ သင့္လိုခံစားေနသူ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးကို ဘယ္လိုအႀကံေပးမယ္ စဥ္းစားပါ။ မိမိကို စိတ္ေက်နပ္မႈေပးႏိုင္သည့္ မတူညီေသာတစ္ခုခုကို လုပ္ပါ။

၅။ ႐ိုင္းပင္းၾကင္နာမႈကို ေခၚသြင္းပါ။

အခုအခ်ိန္မွာ သင့္ရဲ႕အာ႐ံုစူးစိုက္မႈကို မိမိကိုယ္ထက္ တျခားသူတစ္ဦးထံ ေျပာင္းပစ္လိုက္ပါ။ သူတို႔ကို ဘယ္လိုကူညီႏုိင္မလဲ စဥ္းစားပါ။ ထိုသို႔တစ္ဖက္သားအား ကူညီျခင္းသည္ လူတစ္ဦးကို ပိုမိုေပ်ာ္ရႊင္ လာေစသည္ဟု ေလ့လာမႈမ်ားက ျပသေနသည္။         

—Ref:TOI

Top News