ေဆာၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္အိမ္ျပန္စဥ္ ေခ်ာင္းေရႏွင့္ေမ်ာပါသူမ်ားအနက္ ေက်ာင္းသားမိဘကို ေသဆံုးလ်က္ျပန္ေတြ႕

ကေလးငယ္ႏွစ္ဦးေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲဟုဆို

 ေဆာၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္အိမ္ျပန္လာစဥ္ ေခ်ာင္းေရက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ေမ်ာ ပါခဲ့သူမ်ားအနက္ ေက်ာင္းသား မိဘတစ္ဦးကို ေသဆံုးလ်က္ျပန္ ေတြ႕ခဲ့ၿပီး ကေလးႏွစ္ဦးေပ်ာက္ ဆံုးေနေၾကာင္း ေဆာၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။


ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္ လက္ၿမိဳ႕နယ္ ဂ်ေလာင္ေတာတြင္း  ဆင္စခန္းမွ ေဆာၿမိဳ႕နယ္ သီး ကုန္းေက်းရြာ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသို႔ ေက်ာင္းလာတက္ ေသာကေလးမ်ားသည္ ဇြန္လ ၇  ရက္ညေနတြင္ ေက်ာင္းမွ ႏွစ္မိုင္ ခန္႔အကြာရွိ ဂ်ေလာင္ဆင္စခန္း သို႔ အျပန္ခ်ဳပ္ေခ်ာင္းအတြင္း ျဖတ္သန္းရာမွ ေခ်ာင္းေရက်ဆင္း မႈေၾကာင့္ ေမ်ာပါခဲ့သည္။ 

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ေျခာက္ဦးႏွင့္ ကေလးမိဘ အမ်ိဳး သမီးတစ္ဦး စုစုေပါင္းခုနစ္ဦး ေခ်ာင္းေရအတြင္းေမ်ာပါသြားၿပီး ယင္းအနက္ကေလးငယ္ တစ္ဦး ကို ဇြန္လ ၇ ရက္ညကအသက္ရွင္ လ်က္ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၈ ရက္ နံနက္တြင္ ကေလးႏွစ္ဦးကို အသက္ရွင္လ်က္ႏွင့္ ကေလးငယ္တစ္ဦးကို ေသဆံုး လ်က္ျပန္လည္ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ဇြန္လ ၈ရက္ညပိုင္းတြင္မူ ေက်ာင္းသားမိဘအမ်ိဳးသမီးကို ေသဆံုးလ်က္ထပ္မံေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး တတိယတန္း ေက်ာင္းသားတစ္ ဦးႏွင့္ KG တန္းေက်ာင္းသူတစ္ ဦးတို႔ကို ဇြန္လ ၉ရက္ ညေန ၆ နာရီအထိ မေတြ႕ေသးေၾကာင္း ေဆာၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးကေျပာသည္။ 

ခ်င္းျပည္နယ္ ေဘး အႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရး ဦးစီးဌာန က ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ေသဆံုးသူ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္သံုးသိန္းစီ ေထာက္ပံ့မည္ဟုဆုိသည္။ 

ဂ်ေလာင္ေတာတြင္းဆင္စ ခန္းသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ကန္ ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိေသာ္ လည္း ေဆာၿမိဳ႕နယ္သီးကုန္းေက်း ရြာ စာသင္ေက်ာင္းသည္၎တို႔ ေနထုိင္ရာႏွင့္ နီးစပ္သျဖင့္ ေက်ာင္းလာတက္ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ေက်ာင္းလာ တက္သူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၃၀ ခန္႔  ရွိေၾကာင္း ေဆာၿမိဳ႕နယ္ တိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထင္လင္းကဆိုသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူမ်ား ေက်ာင္းတြင္ ညအိပ္္ေနထိုင္ကာ စာေပသင္ ၾကားႏုိင္ရန္ အေဆာင္တစ္ခု ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ 

Top News