ျပည္တြင္းပဲေစ်း တစ္တန္ က်ပ္ ေလးေသာင္းေက်ာ္ က်ဆင္း

အိႏၵိယ၏ ပဲတင္သြင္း မည့္ အစီအစဥ္အေပၚ စုိးရိမ္မႈ ေၾကာင့္ ပဲသိုေလွာင္သူမ်ားထုတ္ ေရာင္းသျဖင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ တြင္ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငုံေစ်းတစ္ တန္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်က်ပ္ ၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္  ေစ်းျပန္လည္က်ဆင္းလာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပဲတင္သြင္း မည့္ အိႏိၵယကုမၸဏီမ်ားကို အိႏိၵ ယအစိုးရက ဇြန္လဆန္းတြင္ လုိင္စင္ခ်ေပးရန္ စီစဥ္ထားသည္။ သို႔ ေသာ္ ဇြန္လပထမပတ္အတြင္း အိႏိၵယအစိုးရက လုိင္စင္ခ်ထား ေပးျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ ျပည္ တြင္း၌ ပဲသိုေလွာင္ထားသည့္ ကုန္သည္မ်ားက စိုးရိမ္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုရက္ပုိင္းတြင္ ျပည္တြင္း ကုန္သည္မ်ားက မတ္ ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငုံကို ျပည္တြင္းေစ်း ကြက္သို႔ ပမာဏမ်ားစြာ ထုတ္ ေရာင္းျခင္းေၾကာင့္ ပဲေစ်းႏႈန္းက် ဆင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ပဲမ်ဳိးစုံႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္အသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းကိုဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံက တစ္ပတ္လွ်င္ မတ္ပဲတန္ခ်ိန္ ၅,၀၀၀ ခန္႔၊ ပဲစင္းငုံတန္ခ်ိန္ ၃,၀၀၀ ခန္႔ ၀ယ္ယူေနသည္။ ထုိ သို႔အ၀ယ္ရွိေနေသာ္လည္း ျပည္ တြင္းေစ်းကြက္၌ ေရာင္းလိုအား ပိုမ်ားျခင္းေၾကာင့္ တစ္ပတ္အ တြင္း မတ္ပဲတစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၅၄၅,၀၀၀ မွ ၅၀၀,၀၀၀၊ ပဲစင္းငုံတစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၅၃၅,၀၀၀ မွ ၄၉၅,၀၀၀ သို႔ ေစ်းက်ဆင္းလာသည္ဟု ဘုရင့္ေနာင္ပဲကုန္စည္ ဒုိင္မွ ကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာ သည္။

အိႏိၵယအစိုးရ၏ ေမလအ တြင္း မတ္ပဲႏွင့္ ပဲတီစိမ္းတန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းခြဲစီႏွင့္ ပဲစင္းငုံတန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္းတင္သြင္းမည့္ ေၾကညာ ခ်က္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ တြင္ ေစ်းတက္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္ပမွ ပဲတင္သြင္းခြင့္ လုိင္စင္ရရွိရန္ အိႏိၵယကုန္သည္မ်ားက ေစာင့္ဆုိင္းေနျခင္းေၾကာင့္ ေမလကုန္ပုိင္းက အ၀ယ္ရပ္ထားသျဖင့္ ျပည္တြင္းမတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငုံေစ်းႏႈန္းၿငိမ္ခဲ့ၿပီး ဇြန္လဆန္းကစတင္ကာ ေစ်းျပန္က်ျခင္း ျဖစ္သည္။

Top News