ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ ဝေဘာ္ႀကီးေက်းရြာတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမရွိ၍ ေက်ာင္းသား ၁၅၀ ေက်ာ္ ေက်ာင္းတက္ရန္အခက္ႀကံဳ

 ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ ဝေဘာ္ႀကီးေက်းရြာသစ္တြင္ စာ သင္ေက်ာင္းမရွိ၍ ေက်ာင္းသား ၁၅၀ ေက်ာ္ ေက်ာင္းတက္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း ယင္းေက်းရြာေန ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားက ေျပာသည္။

ဝေဘာ္ႀကီးေက်းရြာသစ္ တြင္ ေနထိုင္ေနသူမ်ားသည္ ယခင္ ဝေဘာ္ႀကီးေက်းရြာ ေဟာင္း၌ ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ရြာေဟာင္းသည္ မိုးတြင္းကာ လ၌ ေလမုန္တုိင္းဒဏ္ မၾကာ ခဏ ခံရသျဖင့္ ရြာသစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ရြာခံဦးဆန္းဝင္းက ေျပာသည္။

‘‘မုန္တိုင္းဒဏ္ကို ေၾကာက္ လို႔ ရြာေျပာင္းခဲ့တယ္။ အခုရြာ သစ္မွာ အိမ္ေထာင္စုႏွစ္ရာ ေလာက္ျဖစ္ေနၿပီ။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရ စာသင္ေက်ာင္းမရွိေသးေတာ့ ေက်ာင္းမတက္ရျဖစ္ေနတယ္။ ေက်ာင္းက ရြာေဟာင္းမွာပဲရွိ တယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အဲဒီကို သြားတက္ၾကတယ္။ စက္ေလွနဲ႔ သြားရေတာ့ အႏၲရာယ္မ်ားတယ္’’ ဟု ဦးဆန္းဝင္းက ဆုိသည္။

ဝေဘာ္ႀကီးေက်းရြာသစ္ တြင္ ေက်ာင္းရရွိေရးသက္ဆိုင္ရာ ပညာေရးဌာနမွတစ္ဆင့္ တင္ျပ ထားၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း  ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက ေျပာသည္။

ေက်ာင္းတက္ရန္ အခက္ အခဲရွိေနေသာ ဝေဘာ္ႀကီးေက်း ရြာသစ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူငယ္တန္းမွ အ႒မတန္းအထိ ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမိဘ မ်ားက ေျပာသည္။

More in News Section

Top News