မယ္စဲ့ဂိတ္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နယ္စပ္ဂိတ္အျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕မည္ဟုဆို

မယ္စဲ့ဂိတ္ကို အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ နယ္စပ္ဂိတ္အျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ကယား  ျပည္နယ္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ လက္ ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလင္း ေဇာ္ထြဋ္ကေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ ၿမိဳ႕အၾကား တည္ရွိသည့္ နယ္စပ္ ဂိတ္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နယ္ စပ္ဂိတ္အျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ပါက တတိယႏိုင္ငံသား ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ား ဝင္ေရာက္လာမည္ ဟု ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိ၌ လြိဳင္ေကာ္ႏွင့္မယ္ ေဟာင္ေဆာင္သည္ ညီအစ္မၿမိဳ႕ ေတာ္အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထားသည္။

‘‘သူ႔ျပည္နယ္ကလူ ကိုယ့္ဆီ လာလို႔ရတယ္။ ကိုယ့္ျပည္နယ္က လူ သူ႔ျပည္နယ္သြားလို႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ တတိယႏိုင္ငံသားေတြ ေတာ့ လာလို႔မရေသးဘူးျဖစ္ေန တယ္’’ ဟု ဦးလင္းေဇာ္ထြဋ္က လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ ၍  ေျပာသည္။

မယ္ေဟာင္ေဆာင္သို႔ တစ္ ႏွစ္လွ်င္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား သံုး သန္းအထိ လာေရာက္ေလ့ရွိၿပီး အဆိုပါခရီးသြားမ်ားအနက္ တစ္ သိန္းခန္႔သည္ မယ္စဲ့ဂိတ္မွတစ္ဆင့္ ကယားျပည္နယ္အတြင္းဝင္ေရာက္မည္ဆိုပါက ေဒသ တြင္းခရီးသြားက႑ အံ့ၾသဖြယ္ တိုးတက္လာမည္ဟု ၎ကေျပာ သည္။

မယ္စဲ့ဂိတ္ကို အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ နယ္စပ္ဂိတ္အျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကယားျပည္နယ္ အတြင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အဆင္သင့္ရွိေသာ္လည္း မယ္ ေဟာင္ေဆာင္ဘက္တြင္ သစ္ ေတာ ဧရိယာအတြင္း ေရာက္ရွိ ေနသည့္ ကီလိုမီတာအနည္းငယ္ ကို လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ က်န္ရွိေန ေသးေၾကာင္း ဦးလင္းေဇာ္ထြဋ္က ေျပာသည္။

၂၀၁၈ ေလးလအတြင္း ကယားျပည္နယ္သို႔ ျပည္ပခရီး သြား ငါးေထာင္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ ၿပီး ျပည္တြင္းခရီးသြား သံုးေသာင္းေက်ာ္ လာေရာက္ခဲ့သည္။

More in News Section

Top News