မြန္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ငါးခုတြင္ ႏိုင္ငံျခားေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားက အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေပး

မြန္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ငါးၿမိဳ႕နယ္မွ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ Peace Corps Myanmar အဖြဲ႕၀င္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားက အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ကို လာ ေရာက္သင္ၾကားေပးေနေၾကာင္း ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံး တာ၀န္ခံၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚလဲ့လဲ့ ၾကည္က ေျပာသည္။

၂၀၁၈ စာသင္ႏွစ္ကစတင္ကာ က်ဳိက္ထို၊ သထံု၊ ေပါင္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ အေျခခံပညာအလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၁၂ ေက်ာင္းတြင္ တစ္ေက်ာင္းလွ်င္ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္း တစ္ဦးစီျဖင့္ အလယ္ တန္း အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္မ်ား ကို ၂ ႏွစ္ၾကာကူညီပံ့ပိုးသင္ၾကား ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘အခုလို ႏုိင္ငံျခားက ဆရာ ေတြလာသင္ၾကားေပးတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္မွာ ပိုမိုအ က်ဳိးရွိလာမွာ ျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းက ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို လည္း အဂၤလိပ္စကားေျပာသင္ ၾကားေပးသြားမွာပါ’’ဟု ေဒၚလဲ့လဲ့ ၾကည္က ေျပာသည္။

အဆိုပါေစတနာ့၀န္ထမ္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက အလယ္တန္းအဆင့္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား အတန္းအလိုက္ အဂၤလိပ္စာျပ႒ာန္းစာအုပ္ပါသင္႐ိုးနည္း အတိုင္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး ျခင္း၊ အဂၤလိပ္စာအသံုးျပဳသည့္ သင္႐ိုးျပင္ပဘာသာရပ္မ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးမည့္အျပင္ ေက်ာင္းရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုလည္း ေန႔စဥ္သံုးအဂၤလိပ္စာေလ့လာျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕အျပန္အလွန္ေျပာဆိုျခင္း အေလ့အက်င့္ျဖင့္ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္မ်ားျမႇင့္တင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္ျပည့္မီေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ၂၀၁၃ တြင္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ အဆိုပါေစတနာ့၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းသည္ ၂၀၁၇- ၁၈ စာသင္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေျခခံပညာ ၂၁ ေက်ာင္း၌ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး ယခုစာသင္ႏွစ္တြင္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ငါးၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေျခခံပညာ ၁၂ ေက်ာင္းတြင္ ဆက္လက္ သင္ၾကားေပးေန ေၾကာင္း Peace Corps Myanmar ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္က ေဖာ္ျပထား သည္။

More in News Section

Top News