စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ ေရႊမင္း၀ံရပ္ကြက္တြင္ က်ပ္သိန္း ၁၃,၀၀၀ ေက်ာ္ သုံးစဲြ၍ ေစ်းသစ္တည္ေဆာက္မည္

ေဆာက္လုပ္မည့္ စစ္ကိုင္းေရႊမင္း၀ံေစ်းသစ္ ပံုစံငယ္

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ေရႊမင္း၀ံ ရပ္ကြက္တြင္ တည္ေဆာက္ေန သည့္ ေစ်းသစ္ကို က်ပ္သိန္း ၁၃,၀၀၀ ေက်ာ္ သုံးစဲြမည္ျဖစ္ ၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း အၿပီးတည္ ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္ မတီဥကၠ႒ ဦး၀င္းႏုိင္က ေျပာ သည္။

ေရႊမင္း၀ံေစ်းသစ္တည္ ေဆာက္ရန္ ဇြန္လ ၉ ရက္က ပႏၷက္တင္အခမ္းအနား က်င္းပ ခဲ့သည္။ ယင္းေစ်းသစ္ကို လက္ရွိ တြင္ ယာယီေစ်းအျဖစ္ အသုံးျပဳ ေနသည့္ ေျမႏွစ္ဧကခဲြအက်ယ္ ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ ၿပီး ယူပုံသဏၭာန္ႏွစ္ထပ္ အ ေဆာက္အအုံျဖစ္မည္ဟု ဆုိ သည္။

‘‘စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕မွာက ေစ်းဆုိ လို႔ ၿမိဳ႕မေစ်းတစ္ခုပဲ ရွိတယ္။ ေရႊ မင္း၀ံအပါအ၀င္ က်န္တာက ပ်ံ က်ေစ်းေတြ။ ေရႊမင္း၀ံေစ်းမွာက ရပ္ကြက္အေနအထားအရလည္း အခ်က္အခ်ာက်တယ္။ စည္ကား မႈလည္းရွိေတာ့ အဆင့္ျမင့္ေစ်း တည္ေဆာက္လုိက္ရင္ ၿမိဳ႕ဖံြ႕ၿဖိဳး မႈလည္း ျဖစ္ေပၚလာႏုိ္င္လို႔ပါ’’ ဟု ဦး၀င္းႏုိင္က ေျပာသည္။

ေရႊမင္း၀ံေစ်းသစ္၌ ၁၀ ေပ၊ ၁၂ ေပ အက်ယ္ ေစ်းဆုိင္ခန္း ၂၂၂ ခန္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

ေစ်းသစ္တည္ေဆာက္ၿပီးစီး ပါက လက္ရွိယာယီေစ်းတြင္ ေရာင္းခ်ေနသူမ်ားကို ဦးစားေပး မည္ျဖစ္ၿပီး ဆုိင္ခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္ ၇၅ သိန္း၊ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၊ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ႏွင့္ အမုိး၊ အကာ မဲ့ ဆုိင္ခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္ ၁၅ သိန္းႏႈန္းျဖင့္ အရစ္က်စနစ္ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ဟု စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကား သည္။

ယခင္ေရႊမင္း၀ံေစ်းေဟာင္း သည္ ၁၉၉၃ က တည္ေဆာက္ခဲ့ ၿပီး အနီးတြင္ ရပ္ကြက္ေျခာက္ ခု၊ စက္မႈဇုန္ႏွင့္ တကၠသိုလ္တည္ရွိ သည္။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕မေစ်း ႏွင့္ ပ်ံက်ေစ်း ေလးေစ်းရွိသည္။

More in News Section

Top News