ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလက္ထက္ ၂ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အေျခအေန ဆိုးရြားလာဟု အစီရင္ခံစာေဖာ္ျပ

စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေရး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရန္ သက္ဆုိင္ရာသို႔ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ ေမ ၁၂ ရက္တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သျဖင့္ ဆႏၵျပပြဲ ဦးေဆာင္သူအခ်ိဳ႕ တရားရင္ဆိုင္ေနရသည္။ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရလက္ထက္ ၂ႏွစ္ သက္တမ္းအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆိုခြင့္ အေျခအေနသည္ ယခင္ ထက္ ဆိုးရြားလာၿပီး အႏုတ္လကၡ ဏာေဆာင္ေနေၾကာင္း အသံ (Athan)အဖြဲ႕က ယမန္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။


ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရား စြဲဆိုမႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း၊ သတင္းသမားမ်ား တရားစြဲဆို ေထာင္ခ်ခံရမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာ ျခင္း၊ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)ကို မပယ္ ဖ်က္ခဲ့ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္း ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ပိုမိုတင္းက်ပ္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီး ျပင္ဆင္ေနျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ထုိသိ႔ု သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အသံအဖြဲ႕က ဆိုသည္။

‘‘အဲဒီလိုျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီ အစိုးရအေပၚမွာ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ က်ဆင္းလာႏိုင္တယ္။ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔လည္း ေမွ်ာ္ လင့္ထားတဲ့အတိုင္း မျဖစ္တဲ့ အတြက္ စိတ္ပ်က္သြားတာမ်ဳိး ေတြ ႀကံဳလာႏိုင္တယ္’’ဟု အသံ အဖြဲ႕ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေမာင္ေဆာင္းခက ေျပာသည္။

အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔ အေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ကို ျမႇင့္တင္ေရး ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)၊ ၆၈ (က)( ၇၇)တို႔ကို ဖ်က္ သိမ္းရန္၊ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒကို ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပ႒ာန္းရန္၊ ျပည္သူ႔အသံ ျဖစ္ သည့္ ေဝဖန္မႈမ်ားကို ဂ႐ုျပဳ နား ေထာင္၍ ျပင္းထန္သည့္ ဥပေဒ မ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းမျပဳရန္ အသံအဖြဲ႕က အႀကံျပဳ တိုက္တြန္း ထားသည္။

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္အမတ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ္ လည္း ယခင္အစိုးရလက္ထက္ တြင္ ယင္းဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈ ၁၁ မႈရွိၿပီး ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလက္ ထက္၂ႏွစ္အတြင္း ၁၁၃ မႈအထိရွိ ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ေထာက္ ျပသည္။

လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္သက္ တမ္းအတြင္း ၂၀၁၇ က ယင္း ဥပေဒကို ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ျခင္း ႏွင့္ ၾကားလူက တရားစြဲဆုိျခင္း မျပဳႏုိင္ေစရန္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းျပင္ဆင္ ခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္ အေရး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိ ေသးေၾကာင္း အသံအဖြဲ႕က သံုး သပ္သည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္ သူတုိ႔၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အ လက္ ရယူပိုင္ခြင့္ကို ေလးစား လိုက္နာသင့္ၿပီး တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးခ်က္ မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ကို အကန္႔အသတ္ျဖစ္ ေစမည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ေရွာင္ ၾကဥ္သင့္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ကို လႊမ္း မိုးထားသည့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဝင္ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ၿငိမ္းစုစီ ျပင္ဆင္ခ်က္ႏွင့္ပတ္ သက္၍ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စား လွယ္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အ ေပၚ ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း အျခား ေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းေရးကိစၥရပ္ မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔ ကို အေျခခံ၍ ေဆြးေႏြးသင့္ ေၾကာင္း ေမာင္းေဆာင္းခက အ ႀကံျပဳသည္။

‘‘ၿငိမ္းစုစီဥပေဒ ျပင္ဆင္ ခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္ သားကိုယ္စားလွယ္ေတြက ကန္႔ ကြက္တာေတြရွိတယ္။ အဲဒါကို လည္း ႀကိဳဆိုပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္လာမယ့္ ဥပေဒေတြမွာ လည္း ဒီလိုပဲ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အေပၚမွာရပ္တည္ ၿပီးေတာ့ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားေစခ်င္တယ္။ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒ ကေတာ့အျငင္းပြားစရာေတြလည္း ရွိေနတယ္’’ဟု ၎ကဆိုသည္။

အသံအဖြဲ႕ကို ၂၀၁၈ ဇန္န ဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ရန္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရသက္ တမ္း ၂ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား၊ ျဖစ္စဥ္မ်ားအ ေပၚ အေျခခံျပဳစုထားေၾကာင္း ေမာင္ေဆာင္းခက ေျပာသည္။

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ခြင့္အေျခအေန ဆိုးရြားလာ ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈကို သေဘာမ တူေၾကာင္း ပါတီဗဟိုျပန္ၾကား ေရးေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး မံု ရြာေအာင္ရွင္က တံုျပန္သည္။ ‘‘တခ်ိဳ႕ေနရာေတြ၊ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြ မွာ အကန္႔အသတ္ရွိတာမွန္ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္မျငင္းပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ လြတ္လပ္မႈပဲ။ သို႔ေသာ္လည္း အဲဒီလြတ္လပ္မႈ ကို တာ၀န္သိမႈနဲ႔ေတာ့ ကန္႔သတ္ ဖို႔လိုတယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

More in Politics Section

Top News