အိုလံပစ္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ ကာယဗလေမာင္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေအာင္ခိုင္ဝင္းႏွင့္ ကာယႀကံ႕ခိုင္မႈၿပိဳင္ပြဲ၌ ဆုျပည့္သင္းသင္းတို႔ ပထမဆုမ်ားရရွိ

အိုလံပစ္ေန႔ အထိမ္းအ မွတ္ ကာယဗလေမာင္ (အ လြတ္တန္း) ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေအာင္ခိုင္ ဝင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးကာယႀကံ႕ခိုင္ မႈၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုျပည့္သင္းသင္း တို႔က ပထမဆုမ်ား ရရွိခဲ့သည္။


ဇြန္လ ၉ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းဓမၼလမ္းရွိ MCC ခန္းမတြင္ က်င္းပသည့္ အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲ၌ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အ သီးသီးမွ အမ်ိဳးသား ကာယဗလ ေမာင္ သက္ႀကီးတန္း အသက္ (၅၀) ႏွစ္အထက္ ၁၀ ဦး၊ အငယ္ တန္းအသက္ (၁၈) ႏွစ္အထက္ ၂၃ ဦး၊ အလြတ္တန္း ၁၉ ဦး၊ Men Sport’s Physique ၂၈ ဦး ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳး သမီး ကာယႀကံ႕ခိုင္မႈၿပိဳင္ပြဲတြင္ Model Physique ၁၆၀ စင္တီမီ တာေအာက္ ေျခာက္ဦးႏွင့္ ၁၆၀ စင္တီမီတာအထက္ ငါးဦး ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည္။

ယင္းၿပိဳင္ပြဲ၏ အျမင့္ဆံုး ကာယဗလေမာင္ (အလြတ္တန္း) ၿပိဳင္ပြဲ၌ ေအာင္ခိုင္ဝင္းက ကိုယ္ အေလးခ်ိန္ ၇၇ ဒသမ ၁ ကီလို ဝိတ္တန္းျဖင့္ ပထမဆု ဆြတ္ခူးခဲ့ ၿပီး ဒုတိယဆု ကိုကိုေမာင္၊ တတိ ယဆု စိုင္း ခ်မ္းေငြက အသီးသီး ရရွိခဲ့သည္။ ကာယဗလေမာင္ သက္ႀကီးတန္းတြင္ ဦးဝင္းတင္က ပထမဆု ဆြတ္ခူးခဲ့ၿပီးဦးၾကည္ ေထြးက ဒုတိယႏွင့္ ဦးတင္လင္း က တတိယရရွိခဲ့သည္။ အငယ္ တန္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ မ်ိဳးစိုင္းဦးက ပထမ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေထြးက ဒုတိ ယႏွင့္ ခန္႔ထက္ကိုကတတိယ ရရွိသည္။ Men Sport’s Physique ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေက်ာ္ ထက္ေအာင္က ပထမ၊ ႐ႈိင္းထက္ ေအာင္က ဒုတိယႏွင့္ သံမဏိက တတိယရရွိသည္။

အမ်ိဳးသမီး ကာယႀကံ႕ခိုင္မႈ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အျမင့္ဆံုး Model Physique ၁၆၀ စင္တီမီတာ (အ ထက္) ၿပိဳင္ပြဲ၌ ကာယအလွမယ္ ဆုျပည့္သင္းသင္းက အေလးခ်ိန္ ၁၀၇ ကီလိုျဖင့္ ပထမဆု ဆြတ္ခူး ခဲ့ၿပီး ဒုတိယ ဝတ္ရည္ၿဖိဳးႏွင့္ တ တိယ မီမီေက်ာ္ႏိုင္ရရွိသည္။ ၁၆၀ စင္တီမီတာ (ေအာက္) ၿပိဳင္ ပြဲ၌ ၾကည္ျပာဘုန္းက ပထမဆု၊ သက္သက္ေဝက ဒုတိယႏွင့္ ျဖဴ ျဖဴဝင္းက တတိယဆု အသီးသီး ရရွိသည္။

ၿပိဳင္ပြဲအလိုက္ ပထမဆု က်ပ္သံုးသိန္း၊ ဒုတိယဆု က်ပ္ ႏွစ္သိန္း၊ တတိယဆု က်ပ္တစ္ သိန္းႏွင့္ စတုတၳဆုႏွင့္ ပၪၥမဆုကို က်ပ္ငါးေသာင္းစီခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

Top News