ယီမင္ ဟိုသီသူပုန္မ်ား ပစ္လႊတ္သည့္ ဒံုးက်ည္ေၾကာင့္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား ျပည္သူသံုးဦး ေသဆံုး

ယီမင္ႏုိင္ငံရွိ ဟိုသီသူပုန္မ်ား ပစ္လႊတ္ေသာ ဒံုးက်ည္တစ္ခုေၾကာင့္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားေတာင္ပိုင္းတြင္ အရပ္သားသံုးဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာ Al Ekhbariya ႐ုပ္သံက ဇြန္လ ၉ ရက္ ညတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

 အီရန္က ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳေသာ ဟိုသီသူပုန္အဖြဲ႕သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဆာနာ အပါအဝင္ ယီမင္ႏုိင္ငံ ဧရိယာအမ်ားအ ျပားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး မၾကာေသးမီလမ်ားအတြင္း ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားဘက္သို႔ ဒံုးက်ည္မ်ား မၾကာခဏ ပစ္လႊတ္တုိက္ ခိုက္ခဲ့သည္။


အေမရိကန္ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳ ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္ ေသာ ၫြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕သည္ သံုး ႏွစ္ၾကာ ယီမင္ျပည္တြင္းစစ္အ တြင္း သမၼတ အာဘာဒီရာဘူမန္ ဆုိအယ္လ္ဟာဒီကိုယ္စား ဟိုသီ သူပုန္မ်ားကို တိုက္ခုိက္ေနသည္။

စေနေန႔က ဟိုသီသူပုန္အဖြဲ႕၏ ဒံုးက်ည္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ေၾကာင့္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား ႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္း ဂ်ီဇန္ျပည္နယ္ တြင္ အရပ္သားသံုးဦး ေသဆံုးခဲ့ သည္။

 အဆုိပါျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္ေသာ ၫြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕က ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံ သားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား လံုၿခံဳ ေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္လာသည့္ မည္သူမဆုိ ျပန္လည္လက္တုံ႔ျပန္ မည္ဟု ေျပာသည္။

—Ref: Reuters

Top News