တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ၿပီး အျမင္က်ဥ္းေသာ ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒမ်ားကို လက္မခံဟု တ႐ုတ္သမၼတေျပာ

 အေမရိကန္ႏွင့္ ကုန္ သြယ္ေရး အျငင္းပြားေနသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ သမၼတစီက်င္းပင္ က တ႐ုတ္အေနျဖင့္ တစ္ကုိယ္ ေကာင္းဆန္ၿပီး အျမင္က်ဥ္းေသာ ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒမ်ားကို လက္ မခံဘဲ ျငင္းပယ္ေၾကာင္း ဇြန္လ ၁၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ပြင့္လင္းေသာ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ စီးပြားေရးတည္ေဆာက္ရန္ တိုက္ တြန္းခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္႐ုရွား ဦးေဆာင္ ေသာ ေဒသဆုိင္ရာ လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ရွန္ဟိုင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (SCO) ၏ ထိပ္သီးညီလာခံ အစည္းအေဝး ၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္အတြင္း စီသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံကို ေဖာ္ျပေျပာဆိုျခင္းမရွိေပ။


‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က တစ္ကိုယ္ ေကာင္းဆန္တဲ့၊ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ မူဝါဒေတြကို လက္မခံပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ေတြကို လိုက္နာက်င့္သံုးၿပီး ႏုိင္ငံ ေပါင္းစံု ကုန္သြယ္ေရးစနစ္နဲ႔ ပြင့္လင္းတဲ့ ကမၻာ့စီးပြားေရးတည္ ေဆာက္ဖို႔ ေထာက္ခံပါတယ္’’ဟု မိန္႔ခြန္းတြင္ စီကေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ရာတြင္ အေမရိကန္၏ ႀကီးမားေသာ လို ေငြျပမႈ ကုစားေျဖရွင္းေပးရန္ႏွင့္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးကို ေနာက္ထပ္ လမ္းဖြင့္ရန္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က တ႐ုတ္အစိုးရ အေပၚ တြန္းအားေပးေနစဥ္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္သည္ ကန္ေဒၚ လာ ၁၅၀ ဘီလီယံအထိ တန္ဖိုး ရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ လက္တုံ႔ျပန္ အခြန္ ေကာက္ခံမည္ဟု အျပန္အလွန္ ၿခိမ္းေျခာက္ထားသည္။

တ႐ုတ္၊ ႐ုရွားႏွင့္ ဗဟိုအာရွ တစ္ခြင္တြင္ အစြန္းေရာက္ အစၥ လာမ္ႏွင့္ အျခားလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား တိုက္ဖ်က္ရန္ SCO အဖြဲ႕ကို ၂၀၀၁ က စတင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ယခုအခါ အဖြဲ႕ဝင္ ရွစ္ႏုိင္ငံရွိသည္။

အီရန္ႏုိင္ငံကလည္း ယင္း အဖြဲ႕ထဲသို႔ဝင္ရန္ စိတ္ဝင္စားေန ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေလ့လာသူအ ဆင့္ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သည္။

SCO အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားက ခ်မွတ္ေသာ မူေဘာင္တစ္ခုအရ တ႐ုတ္အစိုးရက ကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၇ ဘီလီယံရွိ ေခ်းေငြမ်ား ခ်ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းမည္ဟု စီ က်င္းပင္က ေျပာၾကားသည္။

—Ref: Reuters

Top News