၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္တြင္ က်င္းပရန္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ား အဆုိျပဳ

 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုကို ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္တြင္ က်င္းပရန္အပစ္ရပ္အဖဲြ႕မ်ားက အဆုိျပဳ ထားေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္ လြတ္ ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) ဒုဥကၠ႒ ခိုင္စိုးႏိုင္ေအာင္ကေျပာသည္။

၂၁ ရာစု ပင္လံု တတိယ အစည္းအေဝးကို ဇြန္လ ၃၀ မွ ဇူလုိင္ ၄ ရက္အထိ က်င္းပရန္ အစိုးရက အဆုိျပဳထားၿပီး တစ္ ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲ ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထိုး တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕ မ်ားက ဇူလုိင္ ၁၀ မွ ၁၅ ရက္အထိ က်င္းပရန္ အဆုိျပဳထားသည္။

‘‘အဆိုျပဳတာ ႏွစ္ခုရွိတယ္။ ႏွစ္ခုမွာ ဘယ္ဟာျဖစ္မလဲဆုိတာ မေျပာတတ္ဘူး။ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ က်င္းပဖို႔က တခ်ိဳ႕အဖြဲ႕အစည္း ေတြက အဆင္သိပ္မေျပဘူးဆုိ တာ တင္ျပၾကတာရွိတယ္။ အဲဒါ ကို ညႇိယူရမယ္။ PPST အစည္း အေဝးမွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ ေအာင္ ႏွစ္ဖက္က လက္ခံတဲ့ဟာ ညႇိမွာေပါ့’’ဟု ခိုင္စိုးႏုိင္ေအာင္က ေျပာသည္။

ယင္းအဆုိျပဳခ်က္ႏွစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရန္ NCA လက္မွတ္ထိုး တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) အစည္း အေဝးကို ယေန႔ (ဇြန္လ ၁၁ ရက္)တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

၂၁ ရာစု ပင္လံုတတိယ အစည္းအေဝးကို မူလက ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာတြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ ေသာ္လည္း အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ အဖြဲ႕အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အဆင္ မေျပ၍ အႀကိမ္ႀကိမ္ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျခာက္လ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုအစည္း အေဝးကို တစ္ႏွစ္ၾကာသည္အထိ မက်င္းပႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။

More in News Section

Top News