နီပါးဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား

အိႏၵိယႏိုင္ငံ ကယ္ရာလာျပည္နယ္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ နီပါးဗိုင္းရပ္စ္ ေၾကာင့္ လူေသဆံုးမႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ျပည္နယ္က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္၍ အစိုးရက လူေသဆံုးမႈနည္းပါးေစေရး ေဆာင္ရြက္ေန သည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕(WHO)၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ယင္းဗုိင္းရပ္စ္သည္ လူႏွင့္တိရစာၦန္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္ ျပင္းထန္ေသာေရာဂါျဖစ္ေစၿပီး အသစ္ေပၚလာေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။


ယင္းဗိုင္းရပ္စ္ကို ၁၉၉၈ က မေလးရွားႏွင့္ စင္ကာပူတြင္ ပထမဆံုးစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္က ၀က္မ်ားတြင္ ေရာ ဂါစတင္ျဖစ္ပြားၿပီး လူသားမ်ားသို႔ ကူးစက္ခဲ့သည္။ WHO ၏ ေဖာ္ ျပခ်က္အရ ယင္းဗိုင္းရပ္စ္သည္ သစ္သီးစားလင္းႏို႔မ်ားတြင္ သ ဘာဝအေလ်ာက္ ရွိေနတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းဗိုင္းရပ္စ္သည္ ေရာဂါရွိေသာ လင္းႏို႔၊ ဝက္ (သို႔မဟုတ္) လူသားမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္သည္။ ၂၀၀၄ က သစ္သီးစားလင္းႏို႔ငွက္မ်ား တခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ စားထားေသာ စြန္ပလြံသီးကို စားမိေသာေၾကာင့္ လူသားမ်ားသို႔ ကူးစက္ခဲ့သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ အိႏၵိယတြင္ လူ႔အခ်င္းခ်င္း ကူးစက္မႈလည္း ရွိခဲ့သည္။

နီပါးဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ရက္အေတာ္ၾကာ ျပင္းထန္စြာ ဖ်ားနာ ၿပီး ဦးေႏွာက္ေရာင္ရမ္းႏိုင္သည္။ ဂ႐ုမစိုက္ပါက ေရာဂါလကၡဏာ မ်ား ပုိဆိုးလာကာ ေမ့ေျမာသြားႏိုင္သည္။ လူနာအမ်ားစုသည္ အာ႐ံုေၾကာဆိုင္ရာ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ႏွလံုးဆိုုင္ရာ လကၡ ဏာမ်ားျပသေလ့ရွိသည္။

နီပါးဗိုင္းရပ္စ္၏ ႀကံဳေတြ႕ေနက် လကၡဏာမ်ားတြင္ ေခါင္း ကိုက္ျခင္း၊ ဖ်ားနာျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္း၊ မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ စိတ္႐ႈပ္ ေထြးျခင္းကဲ့သို႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလကၡဏာမ်ား ပါဝင္သည္။ ဗိုင္း ရပ္စ္ကူးစက္ခံရၿပီးေနာက္ ၁၄ ရက္ခန္႔ၾကာမွ လကၡဏာမ်ားထြက္ ေပၚလာတတ္သည္။

အေစာပိုင္းေရာဂါလကၡဏာမ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထြက္ေပၚ လာျခင္းမရွိသျဖင့္ သာမန္အေအးမိဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ ေရာေထြးႏိုင္ သည္။

နီပါးဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ အသက္ေသဆံုးႏိုင္ေျခ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။

ယခုအထိ ယင္းဗုိင္းရပ္စ္အတြက္ ကာကြယ္ေဆးမရွိေသးဘဲ အထူးၾကပ္မတ္ကုသမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္သာ ကုသေပးေနရသည္။ ေရာဂါရွိေသာ ဝက္၊ လင္းႏို႔ႏွင့္ လူသားမ်ားကို ေရွာင္ရွားသင့္ၿပီး ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔ရာ ေဒသမ်ားသို႔ ခရီးသြားျခင္း ေရွာင္ရွားသင့္သည္။ လက္အိတ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာဖံုးတပ္ဆင္၍ ကာကြယ္သင့္ၿပီး သံသယ ရွိပါက ခ်က္ခ်င္းစစ္ေဆးမႈ ခံယူသင့္သည္။

—Ref: TOI

Top News