၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္ အသံုးျပဳရမည့္ေနရာမဟုတ္ဟု ေကအင္န္ယူဥကၠ႒ေျပာ

PPST ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို ခ်င္းမိုင္တြင္ ယမန္ေန႔က စတင္က်င္ပစဥ္ (ဓာတ္ပံု − NMG)

 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ ၂၁ရာစုပင္လံုသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္ အသံုးျပဳရမည့္ေနရာ မဟုတ္ဟု ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူ တူးေစးဖိုးက ေျပာသည္။


တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦး ေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST)အစည္း အေဝးကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္၌ ဇြန္လ ၁၁ ရက္က က်င္းပရာ အစည္းအေဝးအဖြင့္တြင္ PPST အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေကအင္န္ယူ ဥကၠ႒က ထိုသို႔ေျပာၾကားသည္။

‘‘အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ဖို႔ အခက္ အခဲရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေန နဲ႔လည္း အမွန္တကယ္ ညီလာခံ က်င္းပေရးဟာ ယံုၾကည္မႈတည္ ေဆာက္ေရးအတြက္ ဘယ္ ေလာက္အထိ အေထာက္အကူ ျပဳမယ္ဆိုတာနဲ႔ ခ်ိန္ထိုးၿပီး အေကာင္းဆံုး ဘယ္လိုေက်ာ္ လႊားမယ္ဆိုတာကို ဝိုင္းဝန္း အေျဖရွာဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ အစည္း အေဝးက Stakeholders ေတြ ၾကားမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ပြဲအျဖစ္ အသံုးျပဳရမယ့္ေနရာ မဟုတ္ဘဲ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ခ်မွတ္အပ္ တဲ့ မွတ္ေက်ာက္ျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္’’ ဟု KNU ဥကၠ႒က ေျပာသည္။

NCA လက္မွတ္ထုိးထား သည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူ  ေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS) က ဦးေဆာင္ က်င္းပမည့္ ရွမ္းလူ မ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအႀကိဳ လူထု ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားကို တပ္မေတာ္က တားဆီးခဲ့မႈေၾကာင့္ လင္းေခးၿမိဳ႕ တြင္ က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ထား သည့္ ရွမ္းအမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည့္ အစီအစဥ္ကို RCSS က ဆိုင္း ငံ့ထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု တတိယအစည္းအေဝး သတ္မွတ္ခ်ိန္အတိုင္း က်င္းပေရး ကို ေႏွာင့္ေႏွးေစခဲ့သည္။

တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ ေသးသည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီ လာခံကို ယခု ဇြန္လကုန္တြင္ က်င္းပရန္ အစိုးရက အဆိုျပဳ ထားၿပီး အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ားက ဇူလိုင္ ဒုတိယပတ္အတြင္း က်င္း ပရန္ အဆိုျပဳထားရာ ယခု PPST အစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္မည္ ျဖစ္သည္။

‘‘ေအာင္ျမင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံဆုိတာ ခမ္းနားထည္ဝါ စြာ အေပၚယံျပဳလုပ္တဲ့ အသြင္ ထက္ အႏွစ္သာရရွိတဲ့ ဒီမုိကေရစီ နဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အ ေျခခံရလဒ္ေတြ ရႏုိင္ရဲ႕လားဆို တာနဲ႔ တိုင္းတာရမွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု KNU ဥကၠ႒ကဆိုသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တိုးတက္ ႏိုင္ေရး ႀကိဳးစားမႈမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ၎ကဆို သည္။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပးႏုိင္ေသာ အနာဂတ္ ဖန္တီးႏိုင္ရန္ အားလံုးတြင္ တာ ဝန္ရွိၿပီး NCA အရ ျဖစ္ေပၚလာ သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တြင္လည္း အျပန္အလွန္ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ညႇိႏိႈင္းျခင္း နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳရန္ KNU ဥကၠ႒ကတိုက္တြန္းသည္။

NCA အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ အထင္ရွားဆံုးျဖစ္ သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု အစည္းအေဝး၌ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိရမည္ဟူ သည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ထားရန္ လို အပ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

NCA လက္မွတ္ထုိးထား သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ ၁၀ ဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္သည့္ ယခု PPST အစည္းအေဝးတြင္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ားအ ၾကား အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးခဲ့ သည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ ရာ သေဘာထားစုစည္းခ်က္မ်ား အေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ျဖစ္ သည္။

ယခု အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ မႈအေပၚမူတည္ၿပီး ၂၁ ရာစုပင္ လံု တတိယအစည္းအေဝးကို ဇြန္လကုန္ (သို႔မဟုတ္) ဇူလိုင္လ အတြင္း က်င္းပႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

More in Politics Section

Top News