စြန္႔ဦးတီထြင္ႏွင့္ SME လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္လုပ္ငန္းစီမံကိန္းၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပမည္

စြန္႔ဦးတီထြင္ႏွင့္ အ ေသးစား၊အလတ္စားလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအတြက္ ထိုင္းႏုိင္ငံအေျခ စိုက္ ေကဘဏ္ႏွင့္ အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟိုဌာနတို႔ ပူး ေပါင္း၍ ဒစ္ဂ်စ္တယ္လုပ္ငန္းစီမံ ကိန္းၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပမည္ဟု အ ေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္း မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟိုဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚေအး ေအး၀င္းက ေျပာသည္။

ၿပိဳင္ပြဲသို႔ ၀င္ေရာက္လိုသူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ဇြန္လ ၂၉  မွ ၃၀ ရက္အထိ ဖြင့္လွစ္မည့္ ဒစ္ ဂ်စ္တယ္လုပ္ငန္းစီမံကိန္းေရးဆြဲ နည္းသင္တန္း တက္ေရာက္ရ မည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေစ်းကြက္ မဟာဗ်ဴဟာ၊ ၀န္ ေဆာင္မႈရယူသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ သြယ္ျခင္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေခတ္ ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားဖန္တီးျခင္း  လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ သည့္ အသိပညာမ်ားကို ႏုိင္ငံတ ကာပညာရွင္မ်ားက သင္ၾကား ေပးမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ေကဘဏ္နဲ႔ ကြၽန္မတို႔ လက္တြဲၿပီး SME ေတြရဲ႕ လူ႔စြမ္း  အားအရင္းအျမစ္ေတြ ျမႇင့္တင္ဖို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ရွိပါ တယ္။ သင္တန္းမွာ စြန္႔ဦးတီထြင္ သူေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြတက္ ေရာက္ေလ့လာၾကၿပီးေတာ့ လို အပ္တဲ့ အသိပညာဗဟုသုတေတြ  ရရွိႏုိင္မွာပါ’’ ဟု ေဒၚေအးေအး ၀င္းကေျပာသည္။

ၿပိဳင္ပြဲကို ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္ တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး  ပထမဆု အျပင္ အျခားဆုရွင္သံုးဦးေရြး ခ်ယ္မည္ျဖစ္ကာ ပထမဆုကို ကန္ေဒၚလာ တစ္ေသာင္း ခ်ီးျမႇင့္ မည္ျဖစ္သည္။

ဆုရရွိသူမ်ားသည္ ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ရက္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခြင့္ရရွိမည္ဟု ဆိုသည္။

‘‘ဒစ္ဂ်စ္တယ္မားကက္တင္း လုပ္ငန္းက လူငယ္ေတြနဲ႔ပဲဆိုင္ တယ္လို႔ မေတြးေစခ်င္ပါဘူး။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ နည္းပညာလိႈင္းေနာက္ကို အမီမ လိုက္ႏုိင္ရင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြမွာ ေနာက္က် က်န္ခဲ့ႏုိင္ပါတယ္’’ဟု  ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ SME ႏွင့္ SMI ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေအာင္သိန္းက ေျပာသည္။

ၿပိဳင္ပြဲသို႔ မည္သူမဆို ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ၿပီး အမည္၊ ကုမၸဏီအမည္ (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႕ အစည္းအမည္ (သို႔မဟုတ္) တကၠသုိလ္အမည္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ႏုိင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပကာဖုန္း- ၀၉ ၇၃၀၉၇၄၄၇သို႔ ဆက္သြယ္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။

Top News