ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ဇြန္လ ၁၄ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆံုမည္

 ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ လက္ရွိ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီအားလံုး ဇြန္လ ၁၄ ရက္ တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆံုရန္ ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း ေကာ္ မရွင္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

သမၼတဦးဝင္းျမင့္က ႏိုင္ငံ ေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ပါတီ မ်ား၏ အသံကို နားေထာင္ရန္ ဇြန္လ ၁ ရက္က တိုက္တြန္းၿပီး ေနာက္ ႏွစ္ပတ္ခန္႔အၾကာတြင္ ေကာ္မရွင္က ထုိသို႔ေတြ႕ဆံုရန္ စီ စဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုရာ၌ ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာကို  ဦးျမင့္ႏိုင္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမျပဳေပ။

‘‘အစည္းအေဝးၿပီးရင္ေတာ့ သိမွာပါ’’ဟု ၎ကေျပာသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ စီစဥ္ျခင္းသည္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္ ၏ တိုက္တြန္းခ်က္ေၾကာင့္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ ေမးျမန္းရာ ‘‘အရင္လည္း ေတြ႕ခဲ့ဖူးပါတယ္။ သမၼတႀကီးက တိုက္တြန္းတဲ့အတြက္ ပိုျမန္သြား တာေပါ့’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ လြတ္လပ္၍မွ်တသည့္ ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပႏိုင္ေရး ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ဳိ႕မွ တာဝန္ရွိသူ မ်ားက ေျပာသည္။‘‘ဖိတ္တာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးလိုပါသျဖင့္လို႔ ေတာ့ပါတယ္။ ပါတီေတြနဲ႔ ေကာ္ မရွင္ၾကားထဲမွာ နားလည္မႈလြဲတဲ့ ကိစၥေတြ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြး ေႏြးဖို႔ေတာ့ရွိတယ္’’ဟု ျပည္ ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္ တာ နႏၵာလွျမင့္ကေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ က်င္း ပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း ျပဳ၊ မျပဳသည္ ယခု ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ရလဒ္အေပၚ တြင္ မူတည္ေၾကာင္း ၎ကဆို သည္။ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုရာ၌ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေကာ္ မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးၾကပ္ႏိုင္စြမ္းအေပၚ ေမးခြန္း ထုတ္ေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္ထား ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပစဥ္ ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚအႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ ‘‘ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖို႔ ေတာင္မွအမ်ားႀကီးစဥ္းစားရမယ့္ အေနအထားေတြရွိလို႔ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း တင္ျပဖို႔ရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ရပ္ေက်းတို႔၊ ၿမိဳ႕ နယ္တို႔က ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲေတြ မွာ အင္န္အယ္လ္ဒီ အဖြဲ႕ဝင္ေတြ ပါေနတယ္လို႔ၾကားလို႔ အဲဒါ လည္း တင္ျပဖို႔ရွိတယ္’’ ဟု ဦးခင္ ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။

လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုညႇိ ႏိႈင္းမႈ အားနည္းေနေၾကာင္းေဝဖန္ ခံထားရသည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ၂၀၁၇ ဧၿပီလတြင္ က်င္းပေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္ သက္သည့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆြး ေႏြးပြဲကို ယမန္ႏွစ္ဇြန္လက က်င္း ပၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းေတြ႕ဆံုမႈမရွိေသးေပ။

သို႔ျဖစ္ရာ ယခုေတြ႕ဆံုမႈ သည္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား တစ္ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုမႈျဖစ္သည္။ လက္ရွိအထိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳ ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၉၅ ပါတီရွိသည္။

ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီ အစဥ္ (UNDP)မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား က ဒီခ်ဳပ္ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ထံ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတြ႕ဆံုမႈ အားနည္းျခင္းကို  ေထာက္ျပေဆြးေႏြးေၾကာင္းဒီခ်ဳပ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာ မ်ဳိးၫြန္႔က ေျပာသည္။

‘‘သူတို႔ရဲ႕ တိုက္တြန္းခ်က္ ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ရင္ျဖစ္မွာေပါ့။ ေကာ္မရွင္နဲ႔  ပါတီေတြကေတာ့ မိတ္ဖက္ပဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပေပးတဲ့ ေကာ္မရွင္နဲ႔ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ က အၿမဲတမ္းညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေန ရမွာပဲ။ ဒါမွ လြတ္လပ္တရားမွ်တ တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြျဖစ္မယ္။ အစစအရာရာ အဆင္ေျပ ေခ်ာ ေမြ႕မွာပါ’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

More in Politics Section

Top News