တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းက်သည့္ ေဒသမ်ားအေၾကာင္းရင္း စိစစ္တင္ျပရန္ သမၼတ႐ံုး ၫႊန္ၾကား

ရန္ကုန္ယခင္ႏွစ္ထက္တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ခ်က္က်ဆင္းသည့္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားသည္အေၾကာင္းရင္းစိစစ္တင္ျပရန္ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးကၫႊန္ၾကားထားရာဇြန္လ၁၁ရက္ေနာက္ဆံုးထားတင္ျပရန္ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး႐ံုးကအေျခခံပညာဦးစီးဌာနသို႔ထပ္ဆင့္ၫႊန္ၾကားသည္။

၂၀၁၈တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္တစ္ႏုိင္ငံလံုးေအာင္ခ်က္၃၂ဒသမ၈၂ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီးယခင္ႏွစ္ထက္၁ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့သည္။
    
ယခုႏွစ္တြင္ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအေနာက္၊ရခိုင္ျပည္နယ္၊ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္ပစာစစ္ဌာနမ်ားကလြဲ၍အျခားတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္တို႔၌ယခင္ႏွစ္ထက္ေအာင္ခ်က္က်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္အေၾကာင္းရင္းျပန္လည္စိစစ္ရန္ၫႊန္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။
    
‘‘ေအာင္ခ်က္က်သြားတယ္ဆိုရင္ဘာလို႔က်သြားလဲ၊ဒီတိုင္း၊ျပည္နယ္မွာဘာေတြျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔လိုေနသလဲသိေအာင္ေပါ့’’ဟုအေျခခံပညာဦးစီးဌာနအဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးကေျပာသည္။
    
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအေနာက္သည္၂၀၁၇ကေအာင္ခ်က္၃၃ဒသမ၃၉ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ၃၃ဒသမ၄၁သို႔ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ရခိုင္ျပည္နယ္သည္၁၇ဒသမ၁၆မွ၂၁ဒသမ၄၅ရာခိုင္ႏႈန္း၊ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးသည္၃၇ဒသမ၂၄မွ၃၇ဒသမ၅၅ရာခိုင္ႏႈန္း၊ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးသည္၂၇ဒသမ၄၆မွ၃၀ဒသမ၅၂ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ျမင့္တက္ၿပီးအျခားတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားသည္ယခင္ႏွစ္ထက္ေအာင္ခ်က္က်ဆင္းခဲ့သည္။
    
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးသည္၂၀၁၈တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ေအာင္ခ်က္အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္းယခင္ႏွစ္ထက္၂ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေအာင္ခ်က္က်ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္အေၾကာင္းရင္းကိုစိစစ္တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။
    
‘‘ေအာင္ခ်က္က်သြားတဲ့ၿမိဳ႕နယ္ေတြကိုစာထြက္ၿပီးအေၾကာင္းရင္းကိုေတာင္းထားတယ္။သူတို႔ဆီကတက္လာတဲ့အေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့သံုးသပ္ခ်က္ျပန္တင္ရမွာပါ’’ဟုရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းပညာေရမွဴး႐ံုးၫႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒၚခင္၀င္းၾကည္ကေျပာသည္။
    
ေအာင္ျမင္သူတစ္ဦးမွ်မရွိသည့္ေက်ာင္းမ်ားရွိပါကတင္ျပရန္ေအာင္စာရင္းမထြက္မီရက္ကတည္းကအေျခခံပညာဦးစီးဌာနကေက်ာင္းမ်ားသို႔ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။
 
၂၀၁၈တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းဇြန္လ၂ရက္ကထြက္ရွိရာစာစစ္ဌာန၁၇၀၀ေက်ာ္တြင္ေျဖဆိုသူ၇၈၀၀၀၀ေက်ာ္အနက္၂၅၀၀၀၀ေက်ာ္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။
 
 
 

Top News