မေကြးတိုင္း၌ မိုးမ်ားၿပီး ေရလွ်ံျခင္းေၾကာင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးျပတ္ေတာက္

မေကြး - နတ္ေမာက္လမ္းတြင္ ေရႀကီးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ထိုက္ထုိက္)

 ဇြန္လ ၉ ရက္္ကစ၍ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းသျဖင့္ မေကြးတိုင္းအတြင္း ေခ်ာင္းမ်ား ေရလွ်ံျခင္းေၾကာင့္ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရး ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ရင္ ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ပုဂၢလိကပိုင္ လုပ္ငန္းသံုး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးဆပ္ေကာ္မတီ အ တြင္းေရးမွဴး ဦးမိုးခိုင္စိုးက ေျပာ သည္။

သံုးရက္ၾကာ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မေကြး- ေနျပည္ေတာ္လမ္း၊ မေကြး- နတ္ ေမာက္လမ္း၊ ေတာင္တြင္းႀကီး -  ျပည္လမ္း၊ မေကြး- အင္းလမ္း၊ ပဒါန္း- ငဖဲလမ္း၊ ငဖဲ-ေစတုတၱ ရာလမ္းပိုင္းမ်ားတြင္ ေခ်ာင္း ေရလွ်ံျခင္း၊ တံတားငယ္မ်ား အႏၲရာယ္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္လမ္း ပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲ မ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

‘‘မေကြး-နတ္ေမာက္လမ္း မွာတင္ ေခ်ာင္းက ခုနစ္ေခ်ာင္း ေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္။ ေခ်ာင္း ေရက်တာက အရမ္းကိုမ်ား တယ္။ ဘယ္ကားမွ ျဖတ္ကူးဖို႔အ ဆင္မေျပဘူး။ အႏၲရာယ္ရွိတယ္’’ ဟု ၾကာကန္ေက်းရြာမွ ဦးေဇာ္မင္း ထိုက္က ေျပာသည္။

 မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ငဖဲၿမိဳ႕ နယ္ ပင္ဦးေက်းရြာအုပ္စု၊ ေလး အိပ္စုေက်းရြာ ပဇီးေခ်ာင္းေရ ကာတာ ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ပန္ထိန္းေခ်ာင္းေရျမင့္တက္လာ ျခင္းေၾကာင့္လည္း ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ ျမစ္ဖ်ားေက်းရြာ မန္းေခ်ာင္းကူး တံတား ေမ်ာပါပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္ စိုးက ေျပာသည္။

ေစတုတၱရာ-ငဖဲကားလမ္း က ထမင္းခ်က္ေက်းရြာအနီးရွိ ေရႁပြန္ပ်က္စီးသျဖင့္ ကတၱရာ လမ္းအက်ယ္ ၅၀ ေပခန္႔ႏွင့္ အနက္ ၁၀ ေပခန္႔ ပ်က္စီးေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္နီး သည့္ ေက်းရြာမ်ားအတြင္းသို႔ ေရ မ်ားဝင္ေနသည့္အျပင္ မေကြး တိုင္းအတြင္းရွိ ဆည္တမံမ်ား၏ အေျခအေနကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ ေနၿပီး ယခုထိ တမံမ်ားသည္ စိုး ရိမ္ေရမွတ္ ေက်ာ္လြန္မႈမရွိေသး ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ မိုးဆက္လက္ ရြာသြန္းေနပါက စိုးရိမ္ဖြယ္ရွိ ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေရႀကီးေရ လွ်ံႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ သတင္းအဖြဲ႕က ေျပာသည္။

မိုးအဆက္မျပတ္ရြာသြန္း ျခင္းေၾကာင့္ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အ တြင္းရွိ မန္းေခ်ာင္းေရလွ်ံ၍ ကမ္း ပါးမ်ား တိုက္စားၿပိဳက်ၿပီး လူေန အိမ္ေျခာက္လံုးေက်ာ္ေျပာင္းေရႊ႕ ေနရသည္။ မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ရင္ဆုိင္ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈ၍ ကူညီေပးမႈ မ်ား အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မေကြး တိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ဆန္းက ဆိုသည္။

မေကြးတိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ နယ္မ်ားအလိုက္ ရင္ဆိုင္ေနရ သည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ အခ်က္အ လက္မ်ားကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး ေနၿပီး ကူညီေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းျခင္းေၾကာင့္ လူႏွင့္တိရစာၦန္မ်ား ေသဆံုးမႈမရွိေသး ေၾကာင္း တိုင္းေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္စိုးက ေျပာသည္။

More in News Section

Top News