ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ငါးခူရ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕ နယ္ ဆင္ပိုက္ေက်းရြာႏွင့္ ေအာင္ ဗလေက်းရြာၾကား ပင္လယ္ကမ္း ေျခတြင္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္က ေတြ႕ ရွိသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ငါးခူရ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းသို႔ ေခၚေဆာင္ကာ လုိအပ္သည့္ကူညီမႈ မ်ား ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။


အဆုိပါ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိ္င္ငံမွ မေလးရွား ႏုိင္ငံသို႔ စက္ေလွတစ္စီးျဖင့္ ထြက္ခြာလာၿပီး စက္ေလွပ်က္၍ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ဗလေက်း ရြာအနီး ပင္လယ္ကမ္းစပ္သုိ႔ ဆုိက္ကပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု တာ ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

‘‘စစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္ၿပီး ေတာ့ ငါးခူရျပန္လည္လက္ခံ ေရးစခန္းကို ပုိ႔ေဆာင္ထားပါ တယ္။ အဲဒီမွာ က်န္းမာေရးစစ္ ေဆးမႈေတြ၊ လိုအပ္တဲ့အကူအညီ ေတြ ေပးထားပါတယ္’’ဟု ေအာင္ ဗလေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္သန္းျမက ေျပာသည္။

ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ အမ်ဳိးသား ၃၅ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ၅၂ ဦးႏွင့္ ကေလးငယ္ ၁၇ ဦး စုစုေပါင္း ၁၀၄ ဦး ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ေမလအတြင္းကလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ေမာင္ေတာသို႔ မိမိသေဘာဆႏၵျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာသူ ဘဂၤါလီ ၆၀ ေက်ာ္ကို အစိုးရက ၎တို႔မူလေနထုိင္ရာ ေက်းရြာမ်ား၌ ျပန္လည္ေနရာခ်ေပးခဲ့ သည္။

Top News