ပယ္မဲျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ကို ေစာ္ကားရာေရာက္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သတိေပး

စစ္ကိုင္းတိုင္းလႊတ္ေတာ္ တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္သည့္အခါတိုင္း ပယ္မဲျဖစ္ေအာင္ တမင္ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည့္ ကိုယ္ စားလွယ္ ႏွစ္ဦးရွိၿပီး ထိုသို႔လုပ္ ေဆာင္ျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ကို ေစာ္ကားရာ ေရာက္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးသန္းကသတိ ေပးေျပာၾကားသည္။

ဇြန္လ ၁၁ ရက္တြင္ က်င္းပ သည့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအ ေဝး၌ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ အလံ၊ အမွတ္အ သားတံဆိပ္ႏွင့္ ရင္ထိုးတံဆိပ္တို႔ ကို သိသာထင္ရွား ကြဲလြဲျပတ္ သားေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံျဖင့္ ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲေပးရန္ တိုက္တြန္း ေၾကာင္း အဆိုကို မဲခြဲဆံုးျဖတ္ ရာတြင္ ၎ကထိုသို႔ေျပာၾကား ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း သံုး ႏွစ္ျပည့္ဖို႔ နီးေနပါၿပီ။ ကိုယ္စား လွယ္ႏွစ္ဦးက သံုးကြက္စလံုးကို မဲေပးေရးျခစ္ထားတာ ေတြ႕ရပါ တယ္။ ဒီကိုယ္စားလွယ္ေတြက မဲေပးတိုင္း အခုလိုေတြ႕ေနရပါ တယ္။ မဲမေပးတတ္လို႔ ဒီလိုလုပ္ တယ္ဆိုတာေတာ့ လက္မခံပါ ဘူး။ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ တယ္လို႔ နားလည္ပါတယ္။ ဒါ ဟာ လႊတ္ေတာ္ကို ေစာ္ကားရာ ေရာက္ပါတယ္’’ ဟု ဦးသန္းက ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ သည့္အခါတိုင္း ဆႏၵမဲေပးရာ၌ မိမိတို႔၏ လြတ္လပ္ေသာ သေဘာဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ ေထာက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ ကန္႔ကြက္ သည္ျဖစ္ေစ မဲေပးစာရြက္၏ တစ္ေနရာတည္းတြင္ မဲေပးရန္လို အပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပယ္မဲျဖစ္ေစ ျခင္းမ်ိဳး ေနာက္ထပ္ မျပဳလုပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အား ေမတၱာရပ္ခံလိုေၾကာင္း ၎ က ေျပာသည္။

ကနီၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္းဝင္း က ‘‘အရင္ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းလို႔ မသတ္ မွတ္ခင္ကတည္းက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေရြး ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ ဒီကိုယ္စားလွယ္ ေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားက မဲေပးတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပးတာေတြ လုပ္ခဲ့ တာရွိတယ္။ အခုလုပ္တဲ့ပံုစံက လႊတ္ေတာ္ကို သိကၡာက်ေအာင္ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ လုပ္ ေနတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္’’ ဟု ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းသံုး ႏွစ္ျပည့္ခါနီးအထိ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ တိုင္း ပယ္မဲႏွစ္ခုက ပံုမွန္လိုျဖစ္ ေနေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ အဆင့္အတန္းမရွိသည့္ လုပ္ရပ္ ဟု ျမင္ေၾကာင္း လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး ကယ္က ေျပာသည္။

More in News Section

Top News