ဆက္လက္ရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲလာ၍ အလွဴေငြမ်ား ထည့္၀င္ေပးရန္ ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္း ထုတ္ျပန္

 ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ စာနယ္ဇင္းသမား မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေနေသာ ဟံ သာ၀တီဦး၀င္းတင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းဆက္လက္ရပ္တည္ရန္ အခက္ အခဲမ်ား ရွိေနသျဖင့္ အလွဴေငြ ထည့္၀င္ျခင္းျဖင့္ ကူညီအားျဖည့္ ရန္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္တြင္ အဆုိပါ ေဖာင္ေဒးရွင္းက သတင္းထုတ္ ျပန္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီခန္းမတြင္ ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ (၃၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ပဲြ၌ ယင္းသို႔ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအ တြက္ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံ ေပး ဆပ္ခဲ့သူမ်ားအား ျပန္လည္ကူ ညီေထာက္ပံ့ႏုိင္ရန္ ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္အား ေလးစားခ်စ္ခင္ သူ ေစတနာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ အလွဴေငြမ်ား ထည့္၀င္းျခင္းျဖင့္ ကူညီအားျဖည့္ေပးၾကရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ေဖာင္ေဒးရွင္း အတြက္ ျပည္တြင္းပုံမွန္အလွဴရွင္ တစ္ဦးသာရွိၿပီး အျခားေထာက္ပံ့ မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာ၍ ႐ုန္းကန္ ေနရေၾကာင္း ေဖာင္ေဒးရွင္းတာ ၀န္ရွိသူ ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာ ၾကားသည္။

 ‘‘ခက္ခဲေနတဲ့ ႏုိင္က်ဥ္း ေဟာင္းေတြ ရွိေနပါေသးတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ကလည္း ဒီလူေတြ အတြက္ ျပန္မၾကည့္ႏုိင္ေသးတဲ့ အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖဲြ႕အေန နဲ႔ကလည္း ဒီလုိေတြအတြက္ အ မ်ားႀကီးကူညီခ်င္ပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ ပိုလုပ္ခ်င္ပါတယ္’’ဟု ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာသည္။

 ယင္းအခမ္းအနားတြင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းက ႏုိင္ငံေရး အ က်ဥ္းသားေဟာင္းႏွင့္ ဘ၀တူစာ နယ္ဇင္းသမား ခုနစ္ဦး၊ ဒီခ်ဳပ္လူငယ္ဘုံရိပ္သာအတြက္ စုစုေပါင္း ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ ၁၇ သိန္း ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္၀န္းလုံးရွိ  အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးတြင္ အက်ဥ္းက်ခံေန ဆဲျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္း သားမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ဘ၀တူစာနယ္ဇင္းသမား မ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ ရည္ရြယ္၍သတင္းစာဆရာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီး ဦး၀င္းတင္ (၈၂)ျပည့္ ေမြးေန႔ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၂ မတ္လ ၁၂ ရက္တြင္ စတင္တည္ ေထာင္ခဲ့သည္။

ေဖာင္ေဒးရွင္း အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ မတ္လကစတင္၍ သုံးလ တစ္ႀကိမ္ ပုံမွန္ေထာက္ပံ့ေငြေပး အပ္ကာ ၂၀၁၈ မတ္လအထိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းႏွင့္ ဘ၀တူ စာနယ္ဇင္းသမား ၈၂၉ ဦးအ တြက္ က်ပ္ ၁,၉၉၃ သိန္းေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖဲြ႕(FPPS) မွ ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ေစတနာေဆးကုခန္းတြင္ ကုသေန သူမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူရာ ၌ ေဆးကုသေနသူ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၄၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အ သည္းေရာဂါခံစားေနရသူ ၂၆ ဦး ရွိသည္။

ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းသို႔ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းလုိ သူမ်ားသည္ ဟံသာ၀တီဦး၀င္း တင္ေဖာင္ေဒးရွင္း ႐ုံးဖုန္း-၀၁- ၇၀၃၂၂၀၊ ၀၉-၅၀၂၆၄၅၀၊  ဟံ သာ၀တီဦး၀င္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္း ေစတနာေဆးကုခန္း ဖုန္း ၀၉- ၂၅၃၄၃၆၈၀၈၊ အင္န္အယ္လ္ဒီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ႐ုံးဖုန္း ၀၁-၅၅၅၁၅၆၊ ဒီလႈိင္းဂ်ာနယ္ ႐ုံးဖုန္း -၀၁- ၅၅၉၉၉၃ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္း သားေဟာင္းမ်ားအဖဲြ႕(FPPS) ႐ုံး ဖုန္း -၀၉-၂၅၀၅၀၃၆၈၇ သို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္။

More in News Section

Top News