ေက်ာင္းကားသစ္မ်ား ယာဥ္ေမာင္းခန္႔အပ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးငါးဦး ပါဝင္

ကမာရြတ္ တီတီစီတြင္ ေျပးဆြဲေနေသာ ေက်ာင္းကားသစ္မ်ား (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေျပးဆြဲ ေနသည့္ အဝါေရာင္ေက်ာင္းကား အသစ္မ်ား ေမာင္းႏွင္သည့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး ငါးဦး ပါဝင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕ (YRTA) မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေက်ာင္းကားမ်ား တြင္ ယာဥ္ေမာင္းအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ ရန္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူစဥ္က အမ်ဳိးသား ၂၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ အမ်ဳိး သမီးခုနစ္ဦး ေလွ်ာက္ထားၿပီး၎တို႔ထဲမွ ယာဥ္ေမာင္းအမ်ဳိးသား ၅၀ ေက်ာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ငါးဦးကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ခဲ့သည္ဟု ၎ ကေျပာသည္။

‘‘အရင္ကတည္းက သူတို႔ က မီနီဘတ္စ္ယာဥ္ေတြ ေမာင္း ဖူးတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့အတြက္ စိစစ္ၿပီး ေရြးထားတာ’’ဟု တာဝန္ ရွိသူကေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရသည္ ယခုႏွစ္ ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီ၌ ကမာရြတ္တီတီစီႏွင့္ ရန္ကင္း တီတီစီေက်ာင္းတို႔တြင္ ေက်ာင္း ကားအသစ္အစီးေရ ၆၀ ခန္႔ျဖင့္ စတင္ေျပးဆြဲေနသည္။

အဆိုပါ အမ်ဳိးသမီးယာဥ္ ေမာင္းမ်ားသည္ တီတီစီေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္းတြင္ ယာဥ္ေမာင္း အျဖစ္ စတင္လုပ္ကိုင္ေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း အထက္ပါတာဝန္ရွိသူ က ဆိုသည္။

ရန္ကုန္တုိင္း အစိုးရသည္ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္က ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ မီနီဘတ္စ္ေက်ာင္းကား အစီးေရ ၂၀၀ ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး ယခုပညာသင္ ႏွစ္မွသာ စတင္ေျပးဆြဲအသံုးျပဳ သည္။ ဝိုင္ဘီအက္စ္ခရီးသည္တင္ ဘတ္စ္ကား ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕သည္ အမ်ဳိးသမီးယာဥ္ေမာင္း အခ်ဳိ႕ကို ယခင္ႏွစ္က စတင္ခန္႔အပ္ၿပီး ေက်ာင္းကားမ်ား၌ ယခုမွသာ YRTA ၏ ႀကီးၾကပ္ေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးယာဥ္ေမာင္းမ်ားအား ပထမဆံုး ခန္႔အပ္ေမာင္းႏွင္ေစ ျခင္းျဖစ္သည္။

More in News Section

Top News