စက္မႈဇုန္သစ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္အစား ရွိၿပီးသားစက္မႈဇုန္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား တိုက္တြန္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္ျပင္ပ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ စက္မႈဇုန္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္အစားရွိၿပီးသားစက္မႈဇုန္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ လုပ္ေဆာင္ေစ လိုေၾကာင္း တုိင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္အခ်ိဳ႕က အႀကံျပဳသည္။

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္  ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ဇြန္လ ၅ ရက္တြင္္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္၌ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ စက္မႈဇုန္မ်ားအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီရင္ခံစာကို တိုင္းလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။

 ကြမ္းၿခံကုန္း၊ ေကာ့မွဴး၊ တြံေတး၊ သန္လ်င္၊ ေက်ာက္ တန္း၊ ခရမ္း၊ သံုးခြ၊ တိုက္ႀကီး၊ ေမွာ္ဘီ၊ လွည္းကူးႏွင့္ ထန္းတပင္ဟူသည့္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ စက္မႈဇုန္မ်ားထူ ေထာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအစီ ရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဦးေဇာ္မိုးလြင္၊ ဦးရန္ရွင္း၊ ေဒၚသီတာေမာင္၊ ဦးေက်ာ္ေဇယ် အပါအဝင္ ကိုယ္ စားလွယ္ေျခာက္ဦးက ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးသား စက္မႈဇုန္ မ်ား၌ ေရ၊ မီးမျပည့္စံုျခင္း၊ လမ္း ပန္းဆက္သြယ္ေရးမေကာင္းမြန္  ျခင္း၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ျပႆနာရွိေနျခင္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈအားနည္းျခင္းမ်ားရွိေန၍ စက္မႈဇုန္မ်ားကို ဦးစြာ ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းလႊတ္ေတာ္အ မတ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကား သည္။

‘‘တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ အေနနဲ႔ ျဖစ္သင့္၊ ျဖစ္ထုိက္တဲ့ဟာမ်ိဳးကိုပဲ လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ မျဖစ္သင့္၊ မျဖစ္ထိုက္တဲ့ဟာေတြကို အိပ္မက္လွလွ မက္ေနမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ၂၀၂၀ ကလည္း နီး လာပါၿပီ။ ဒါေလးေတြက အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈရွိသြားႏုိင္ပါတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္ကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္အစား ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္မွ တစ္ၿမိဳ႕နယ္စီ စံျပအေနျဖင့္ လုပ္ကိုင္ၿပီးမွ စီမံ ခ်က္ခ်ပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္ႏိုင္ ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေဇယ်က အႀကံ ျပဳတုိက္တြန္းသည္။

‘‘လက္ရွိ စက္မႈဇုန္ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔အတြက္  မဟုတ္ဘဲ ေျမေစ်းကစားဖို႔ ဝယ္ယူထားတဲ့ ေျမဧကေတြ ေထာင္ခ်ီရွိေနပါ တယ္။ ဒါေတြကို အစိုးရအဖြဲ႕အ ေနနဲ႔ မူလစာခ်ဳပ္ပါအတုိင္း ျပန္ လည္သိမ္းယူၿပီး စီမံခန္႔ခြဲသင့္ပါ တယ္’’ ဟု စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕ နယ္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးရန္ ရွင္းက ေျပာသည္။

စက္မႈဇုန္ေျမေနရာ ျပဳလုပ္ ရန္ ကြမ္းၿခံကုန္းႏွင့္ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ဧကႏွစ္ေထာင္ခန္႔ လ်ာထား ၿပီး သန္လ်င္၊ ေက်ာက္တန္း၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဧကတစ္ ေထာင္ေက်ာ္၊ ေကာ့မွဴး၊ တြံေတး၊ ခရမ္း၊ တုိက္ႀကီး၊ ေမွာ္ဘီႏွင့္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဧကတစ္ ေထာင္ခန္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ဦးေမာင္ ေမာင္စိုးက စီမံကိန္းတင္သြင္းရာ တြင္ ေျပာသည္။

ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ စက္မႈ ဇုန္ေျမေနရာမ်ားကို ပထမအဆင့္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ေျမပိုင္ရွင္ေတာင္သူမ်ားက ၂၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝ ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီ စက္မႈဇုန္မ်ား ထူေထာင္ ျခင္းျဖင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအလုပ္အကိုင္ရရွိေရးေဖာ္ ေဆာင္ေပးႏုိင္မည့္အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ လူဦးေရသိပ္သည္း က်ပ္တည္းမႈမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကိုလည္း အထိုက္အေလ်ာက္ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ရည္ ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ စက္မႈဇုန္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ရရွိ လာမည့္ ဝင္ေငြမ်ားကို အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ ငန္းမ်ားအတြက္ ျပန္လည္သံုးစြဲ ႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္း အစီရင္ခံ စာကို ဇြန္လ ၁၃ ရက္(ယေန႔)တြင္ က်န္ရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားက ဆက္လက္ေဆြးေႏြး မည္ျဖစ္သည္။

More in News Section

Top News