ခ်င္းတြင္းျမစ္အပါအဝင္ ျမစ္သံုးျမစ္ စိုးရိမ္ေရမွတ္အနီး ေရာက္

ခ်င္းတြင္းျမစ္အပါအဝင္ ျမစ္သံုးျမစ္သည္ စိုးရိမ္ေရမွတ္အ နီး ေရာက္ေန၍ ျမစ္ကမ္းေဘးရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ေရေဘးသတိျပဳေန ထိုင္ရန္ မုိးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက သတိ ေပးသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအ တြင္း မိုးေကာင္းေနစဥ္ ခ်င္းတြင္း ျမစ္ေရသည္ အလ်င္အျမန္ျမင့္ တက္လာၿပီး ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕အနီး တြင္ စိုးရိမ္ေရမွတ္အနီးသို႔ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း မိုးေလဝသ ႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေက်ာ္မိုးဦးက ေျပာသည္။ ဧရာ ဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တိုး ျမစ္၊ ခ်င္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔ကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနေသာ ကုလားတန္ျမစ္တြင္လည္း  ျမစ္ေရ႐ုတ္တရက္ ျမင့္တက္လာသည္။


 ‘‘ခ်င္းတြင္းျမစ္ကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ အေနအထား ေရာက္ေနတယ္။ တက္တဲ့ပမာ ဏမ်ားတယ္။ ေနာက္သံုးရက္ ေလာက္ မိုးဆက္ေကာင္းေနရင္ စိုးရိမ္ေရမွတ္ေရာက္ႏိုင္တယ္’’  ဟု ေဒါက္တာေက်ာ္မိုးဦးက ေျပာ ၾကားသည္။

ဇြန္လ ၁၂ ရက္ တိုင္းတာ ခ်က္အရ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရသည္ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္ သို႔ ေရာက္ရန္ ၁၀ ေပခန္႔သာလို ေတာ့ေၾကာင္း ေၾကညာထားၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ သံုးေပခန္႔ ျမင့္ တက္ေနေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕ခံအခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

 ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ တိုးျမစ္သည္ မအူပင္ၿမိဳ႕တြင္ အ လ်င္အျမန္ျမင့္တက္ေနၿပီး ကု လားတန္ျမစ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕တြင္ စိုးရိမ္ေရ မွတ္အနီး ေရာက္ေနေၾကာင္း ေဒါက္တာေက်ာ္မိုးဦးက သတိ ေပးသည္။

ခ်င္းတြင္းျမစ္သည္ ခႏၲီး၊ ဟုမၼလင္းႏွင့္ ေဖာင္းျပင္၊ ေမာ္ လိုက္၊ ကေလးဝ၊ မင္းကင္း၊ ကနီႏွင့္မံုရြာၿမိဳ႕တို႔ကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈ စတင္ျဖစ္ေပၚေန၍ ေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ေနသည္။ ရခိုင္တြင္လည္း ၿမိဳ႕နယ္သံုးခုထက္မနည္း ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ေန၍ေဒသခံမ်ား အခက္ႀကံဳေတြ႕လာသည္။

ဧရာဝတီျမစ္ အေျခအေနသည္ လတ္တေလာတြင္ စိုးရိမ္ဖြယ္မရွိ ေသးဟု မိုးဇလကဆိုသည္။

Top News