၂၁ ရာစု ပင္လုံအစည္းအေ၀းက်င္းပရန္ ရက္သတ္မွတ္ေရး အစုိးရႏွင့္ အပစ္ရပ္အဖဲြ႕မ်ား ထပ္မံညႇိႏႈိင္းမည္

 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယ အစည္းအေ၀းကို ဇြန္လ ၃၀ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပရန္ အစိုးရက  အဆုိျပဳထားေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားဘက္က အဆင္သင့္မျဖစ္ ေသး၍ ညီလာခံက်င္းပမည့္ ရက္ သတ္မွတ္ႏုိင္ေရး ထပ္မံေတြ႕ဆုံ ညိႇႏႈိင္းမည္ဟု ႏွစ္ဖက္ကုိယ္စား လွယ္မ်ားက ေျပာသည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံ က်င္းပမည့္ ရက္သတ္မွတ္ေရးအတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)လက္မွတ္ထုိးအဖြဲ႕ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္းေသာ္လည္း အစိုးရ အဆုိျပဳသည့္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္တြင္ က်င္းပရန္ ေျပလည္မႈမရခဲ့ေပ။

‘‘ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဖြဲ႕အစည္း၁၀ ဖြဲ႕ၾကားမွာ ေဆြးေႏြးပြဲ တခ်ဳိ႕လုပ္ဖုိ႔လုိေတာ့ ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္ေန႔ လုပ္ရင္ အဆင္ေျပႏုိင္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆုံးျဖတ္တယ္ေလ။  ဒါေပမဲ့ အဲဒါကို အစိုးရနဲ႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ ညိႇရမယ္။ အစိုးရက လက္ခံ၊မခံေပါ့’’ဟု ရခုိင္လြတ္ေျမာက္ ေရးပါတီ(ALP) ဒုဥကၠ႒ ခုိင္စုိးႏုိင္ ေအာင္က ေျပာသည္။

အစိုးရ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ေဌးကလည္း ‘‘သူတို႔ လ်ာထားတာေတြ႕တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ ျပန္ညိႇမယ္။ လာမယ့္တစ္ပတ္ေလာက္ မွာ ေတြ႕ဖုိ႔ေတာ့ မွန္းထားတယ္’’ ဟု ေျပာသည္။

အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အပစ္ရပ္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးအ ဆင္မေျပမႈမ်ား ရွိေန၍ ၂၀၁၇ ေမလက က်င္းပသည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းၿပီး ေနာက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသည္ အထိ မက်င္းပႏုိင္ေသးေပ။  ၂၁ရာစုပင္လုံကို ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ထားရာ  ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာတြင္ မက်င္းပႏုိင္၍ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီလကုန္သို႔ လည္းေကာင္း၊ ဇန္န၀ါရီလကုန္မွ  ဧၿပီလကုန္ (သို႔မဟုတ္) ေမလဆန္း သို႔လည္းေကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ ေမလကုန္သို႔လည္းေကာင္း အ ႀကိမ္ႀကိမ္ ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ရသည္။ ေမလကုန္တြင္လည္း မက်င္းပႏုိင္ ဘဲ အစည္းအေ၀း က်င္းပႏုိင္ရန္ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ညိႇႏႈိင္းေနသည္။

NCA စာခ်ဳပ္ပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အရ ၂၁  ရာစု ပင္လုံက်င္းပႏုိင္ေရး ေႏွာင့္ေႏွးေနျခင္း သည္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အဆင္မေျပ ျဖစ္ခဲ့ျခင္း၊ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မေအာင္ျမင္ေသးျခင္း၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕အၾကား ပဋိပကၡမ်ားရွိခဲ့ျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ေဆြးေႏြးေရး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာ သည္။

More in News Section

Top News