ဟန္ေဆာင္ပညာေရးမွ အမွန္တကယ္ပညာေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္တိုက္တြန္း

အဂၤလိပ္စာအေျခခံအားနည္းသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား တကၠသိုလ္ဝင္တန္း မေအာင္ျမင္၍ ပညာေရး ေရတိမ္နစ္ေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာၿပီဟုဆို

 ဟန္ေဆာင္ပညာ ေရးမွ အမွန္တကယ္ပညာေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္တြင္း ႀကီးအမတ္ဦးမင္းသိန္းက ယမန္

ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားသည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒ ေကာ္မရွင္၏ ေျခာက္လတာကာ လ (၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာမွ ၂၀၁၈ ဧၿပီအထိ) အတြင္း လုပ္ ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံအ ေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြး ရာ ဦးမင္းသိန္းက ယင္းသို႔ ထည့္ သြင္းေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ဂုဏ္ထူးေတြ တသီႀကီးရ ေနလို႔ ေအာင္ျမင္မႈႀကီး ရေနၿပီလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေျပာလို႔ လံုးဝမရပါ ဘူး။ ဒီမူဝါဒအေဟာင္းႀကီး ေၾကာင့္ အေျခခံပညာအဆင့္္မွာ ဘာသာရပ္က    မခက္ခဲေသာ္ လည္းပဲ ဘာသာစကား အခက္အခဲရွိတဲ့၊ အဂၤလိပ္စာအေျခခံအား နည္းတဲ့ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေလး ေတြ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းကို မေအာင္ျမင္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ ပညာေရးေလာကႀကီးကို ေက်ာခိုင္းၿပီး ေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ဘဝေလးေတြကို စေတး၊ ပညာေရး ေရတိမ္နစ္ လာတာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ ပါၿပီ’’ ဟု ဦးမင္းသိန္းက ေျပာ သည္။

အစီရင္ခံစာကို ယမန္ေန႔ တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ကိုးဦးက ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳျခင္း ႏွင့္ ေဝဖန္ေထာက္ျပျခင္းမ်ားျပဳ လုပ္ရာ အမ်ားစုက လက္ရွိအ လြတ္က်က္ပညာေရး စနစ္အေပၚ ျပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့သည္။

အလြတ္က်က္သည့္နည္းကို အသံုးျပဳခဲ့သျဖင့္ ေၾကာင္းက်ိဳး ဆက္စပ္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ က်ဆံုးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စာတတ္ေသာ္ လည္း ပညာမတတ္သည့္ ႏိုင္ငံ သားအမ်ားစုကို ေမြးထုတ္ေပး လိုက္ျခင္းတြင္ ယင္းအလြတ္ က်က္ စနစ္က အပိုင္းတစ္ပိုင္းအ ျဖစ္ ပါဝင္ေၾကာင္း ေအာင္ေျမသာ စံအမတ္ ေဒါက္တာလွမိုးက ေျပာသည္။

အေျခခံပညာအထက္တန္း အဆင့္တြင္ သခ်ၤာ၊ ဓာတု၊ ႐ူပ၊ ဇီဝ ဘာသာရပ္မ်ားကို အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ျပ႒ာန္းထား၍ ယင္း ဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားရာတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ျမန္မာလို ရွင္းျပ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားက အဂၤ လိပ္လို က်က္မွတ္ကာ ေျဖဆိုမႈ ျပဳလုပ္ရေသာေၾကာင့္ ယင္းျဖစ္ စဥ္ကို ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာ၌ ေထာက္ျပ ထားသျဖင့္ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံ ေၾကာင္းလည္း    ၎က   ေျပာ သည္။

အထက္ပါ တကၠသိုလ္ဝင္ တန္း သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကို အဂၤ လိပ္ဘာသာရပ္မ်ားအစား မိခင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေျပာင္းလဲျပင္ ဆင္သင့္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ အႀကံျပဳခ်က္တြင္ ထည့္သြင္း ထားသျဖင့္ ေထာက္ခံေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာ သာစကား တတ္ကြၽမ္းေစလိုပါက အဂၤလိပ္စာကို စနစ္တက်သင္ ၾကားေပးသင့္ေၾကာင္း ကံမအ မတ္ ဦးစိန္ဟန္က ေဆြးေႏြးအ ႀကံျပဳသည္။

အလားတူဆိပ္ႀကီးခေနာင္ တို အမတ္ ဦးတင္ထြန္းႏုိင္က အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ကာ နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာ ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အႀကံ ျပဳတိုက္တြန္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးက႑ အလံုးစံုျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေကာ္မရွင္ က အႀကံျပဳသင့္ေၾကာင္း ထည့္ သြင္းေျပာၾကားသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ အိမ္အိုအိမ္ ေဟာင္းကို အမိုးဖာလိုက္၊ အဖီ ေလးဆြဲထုတ္လိုက္ လုပ္ေနမယ့္ အစား ေျပာင္းလဲသင့္တယ္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံတကာက အခုက်င့္သံုးေနသ လိုပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပညာေရးမွာ ရာထူးတိုးတဲ့ အေျခအေနေတြက အစ ျပတ္ျပတ္သားသား မူဝါဒ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ အႀကံျပဳတိုက္ တြန္းၿပီးေတာ့ လံုးဝ Totally Reform လုပ္ဖို႔ အႀကံျပဳပါ၊ တိုက္တြန္းပါ’’ ဟု ဦးတင္ထြန္းႏိုင္က ဆိုသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေန ျဖင့္ အမ်ိဳးသားပညာေရး မူဝါဒ ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ အျမန္ဆံုးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ဦးစိန္ဟန္က တိုက္တြန္းသည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒ ေကာ္မရွင္သည္ ေကာ္မတီသံုးရပ္ ဖြဲ႕စည္း၍ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ မူဝါဒေျခာက္ ခုခ်မွတ္ျခင္း၊ သုေတသနစာတမ္း သံုးေစာင္ျပဳစုျခင္း၊ အႀကံျပဳစာ တမ္းေလးေစာင္ ေရးသားျခင္း၊ ဥပမာ (မူၾကမ္း) တစ္ဆယ့္တစ္ခု ကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း၊ ဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို သ ေဘာထားမွတ္ခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားေပးျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ၏ နိဂံုးအ ပိုင္းတြင္ ပါရွိသည္။

အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ၂၃ ဦးက ေဆြးေႏြးရန္ စာရင္းေပးထားၿပီး က်န္ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦး၏ ေဆြး ေႏြးမႈမ်ားကို လာမည့္ျပည္ေထာင္ စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ျပဳလုပ္မည္ဟု နာယကမန္းဝင္း ခိုင္သန္းက ေၾကညာသည္။

အေျခခံပညာသင္တန္းမ်ား ၏ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားကို ငါးႏွစ္ အတြင္း အၿပီးေျပာင္းလဲမည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆို ခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာခိုင္ၿမဲက ေျပာ ၾကားထားသည္။

အေျခခံပညာေရးကို သူငယ္တန္းအပါအဝင္ မူလတန္း ငါး ႏွစ္၊ အလယ္တန္း ေလးႏွစ္၊ အ ထက္တန္း သံုးႏွစ္စနစ္အျဖစ္ စတင္ေျပာင္းလဲေနသည္။ အေျခ ခံပညာတြင္ ယခင္ကသူငယ္တန္း မွ ဒသမတန္းအထိ ၁၁ တန္းတက္ ေရာက္ခဲ့ရေသာ္လည္း ပညာေရး စနစ္သစ္အရ သူငယ္တန္းမွ ဒသမတန္းအထိ ၁၃ တန္းတက္ ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

စနစ္သစ္တြင္ အတန္းအား လံုးကို ၂၁ ရာစု ကြၽမ္းက်င္မႈကို အေျခခံသည့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအ သစ္္မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲသင္ၾကား မည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ပညာ သင္ ႏွစ္အလိုက္ သင္႐ိုးေျပာင္းလဲမႈ စတင္မည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

အေျခခံပညာမူလတန္း သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္မ်ား ေရးဆြဲ ႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္ စီ (JICA)၊ အလယ္တန္းႏွင့္အ ထက္တန္း သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအ သစ္မ်ားကို အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) တို႔က ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနသို႔ နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာမ်ား ပံ့ပိုးေပးထားသည္။

အေျခခံပညာသင္႐ိုးၫႊန္း တမ္းအသစ္မ်ားကို ၂၁ ရာစုကြၽမ္း က်င္မႈမ်ား၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ ေရး၊ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး၊ တစ္ ကိုယ္ေရဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ အလုပ္အကိုင္ ရရွိမႈဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး လာေစရန္ သင္ၾကားမႈနယ္ပယ္ မ်ား ထည့္သြင္းေရးဆြဲမည္ဟု သင္ ႐ိုးၫႊန္းတမ္းမူေဘာင္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

More in News Section

Top News