ဘဏ္ႏွစ္ဘဏ္ကိစၥ ေကာလာဟလျဖန္႔သူ ျပန္လည္ေတာင္းပန္

ဘဏ္ႏွစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္ ၍ သတင္းမွားထုတ္လႊင့္ျခင္းကို အေရးယူရန္စီစဥ္ေနသည္ဟု ဗဟုိဘဏ္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ က ေျပာၾကားၿပီးေနာက္တစ္ရက္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္တြင္ သတင္းမွား စတင္ျဖန္႔သည့္ Kyaw Swe အ ေကာင့္ပိုင္ရွင္က ၎၏ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္အေကာင့္မွ ျပန္လည္ ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။

‘အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီႀကီးငါး ခုနဲ႔ ဘဏ္ႏွစ္ဘဏ္အေျခအေန မဟန္ေတာ့ဘူး။ ေဒ၀ါလီသာဆို ရင္ ခံေပဦးေတာ့ ျပည္သူေတြ’ ဆုိသည့္သတင္းကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ တြင္ဇြန္လ ၁၀ ရက္ည၌ ေရးသားျခင္းမွာ  စာရင္းစစ္တစ္ဦးထံမွ ရရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစာရင္းစစ္ ၏ ေျပာျပခ်က္အရ ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဇြန္ လ ၁၂ ရက္နံနက္ ၆ နာရီခန္႔တြင္ Kyaw Sweအေကာင့္ပိုင္ရွင္က ၎၏ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ ‘ေတာင္းပန္အပ္ပါ သည္’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရးသား ထားသည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ ေရးသားခဲ့ မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘဏ္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားႏွင့္ ဘဏ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ ပတ္သက္သူမ်ားက စိုးရိမ္ပူပန္ခဲ့ သည္ကိုလည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ ရသည္ဟု ေတာင္းပန္စာတြင္ထည့္ သြင္းေရးသားထားသည္။

ယင္းဘဏ္ႏွစ္ခုသည္ ျပည္ သူအမ်ားသုံးေနသည့္ ဘဏ္မ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဗဟိုဘဏ္ဥပ ေဒႏွင့္အညီ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း ယင္းအေကာင့္က ဇြန္လ ၁၁ ရက္တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ၌ ေရးသားထားျခင္းသည္လည္း လူမႈကြန္ရက္တြင္ ထပ္မံပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘဏ္ႏွစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းမွားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ ထုတ္လႊင့္ျခင္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ဦး၀င္းေသာ္က ဇြန္လ ၁၁ ရက္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ေျပာ ၾကားသည္။

ဘဏ္ႏွစ္ခုကို ဗဟုိဘဏ္ ဥပေဒႏွင့္အညီ စိစစ္၍ စာရင္းရွင္း လင္းဖ်က္သိမ္းရန္ဆုိသည့္ ကိစၥ ရပ္သည္ လုံး၀မွန္ကန္မႈမရွိ ေၾကာင္း ဦး၀င္းေသာ္က ၎၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ ႏွာတြင္ ေရးသားခဲ့သည္။ 

More in News Section

Top News