ေကာ့မွဴးတြင္ ဘီပိုးစစ္ေဆး၍ ကာကြယ္ေဆး ထုိးႏွံေပးမည္

ကေလးငယ္တစ္ဦးအား ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘီပိုးစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းကို ဇြန္လ ေနာက္ဆံုးပတ္အတြင္း အထူးအစီအစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္ အသင္းဥကၠ႒  ပါေမာကၡေဒါက္တာရဲျမက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါအစီအစဥ္ကို ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဆရာ၀န္အသင္းကဦးေဆာင္ ၍ ျမန္မာအသည္းေဖာင္ေဒးရွင္း ႏွင့္  ပူးေပါင္းၿပီး ဇြန္လ ၂၂ ရက္ တြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘အရင္ကလည္း ေကာ့မွဴး မွာ မၾကာခဏေဆာင္ရြက္ေပးေန တာရွိတယ္။ ေဆးပညာစဥ္ဆက္ မျပတ္တိုးတက္ေရးသင္တန္းေပး တာမ်ိဳးရယ္၊ ျပည္သူလူထုကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးတယ္။  တစ္လတစ္ခါသြားတယ္။ ဒီတစ္ေခါက္ကေတာ့ ဘီပိုးထိုးေပးဖို႔ပါ  အစီအစဥ္လုပ္ေပးထားတာပါ’’ ဟု ပါေမာကၡေဒါက္တာရဲျမက ေျပာသည္။

ယင္းအစီအစဥ္တြင္ အထူး  ကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား ပါ၀င္ေသာ လူ ၂၀ ခန္႔က ျပည္သူ ၃၀၀ ခန္႔ကို ဘီပိုးစစ္ေဆးျခင္း၊ ဘီပိုးကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းတို႔ အခမ့ဲျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေကာ့မွဴးရွိ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္လည္း ဘာသာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာတြင္ ရခိုင္ ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ အထူးေဆးကုသေရးအဖြဲ႕ ေစ လႊတ္ကာ ယင္းေဒသရွိျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း သည္ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ လြတ္လပ္ေသာအသင္းအဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ ေနရာ မ်ားတြင္ေဆးကုသျခင္း၊ နယ္ လွည့္ေဆးကုျခင္းႏွင့္ ေဆးပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

Top News