ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း အဘိတ္ေဆးထပ္မံ ေထာက္ပံ့မည္

လတ္တေလာေသြးလြန္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားေသဆုံးႏႈန္း ျမင့္မားေန ေသာ ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ ပိုးေလာက္ လမ္းေသေဆး (အဘိတ္ေဆး) ပုံး ၁,၅၀၀ ေက်ာ္  ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းသို႔ အဘိတ္ေဆးပုံး ၃,၅၀၀ ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ေပးၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း မလုံေလာက္သျဖင့္ ထပ္မံေထာက္ ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန  ဆင္ေျခေထာက္ႏွင့္  ေသြးလြန္တုပ္ေကြး စီမံခ်က္မန္ေနဂ်ာ ဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရမွဴး ေဒါက္တာ ေဇာ္လင္း က ေျပာသည္။

‘‘ၿမိဳ႕နယ္ေတြကို ျဖန္႔ေ၀ထား ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တျခား ျခင္ေဆးမႈတ္စက္တို႔၊ လက္ကမ္း စာေစာင္တို႔၊ ဗီႏုိင္းတုိ႔ကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးထားတယ္။ ဒါေပ မဲ့ ရန္ကုန္တုိင္းက အမ်ားႀကီးေပး ထားတာ မွန္ေပမယ့္ ထပ္လိုဦးမွာ ပါ’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အဘိတ္ ေဆးပုံး ၁,၅၀၀၊ ေသြးလြန္တုပ္ ေကြးစမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ Test Kit အေရအတြက္ ၂,၉၀၀၀၊ ေဆးမႈတ္ရာတြင္ အ သုံးျပဳသည့္ ပိုးသတ္ေဆး၊ ပန္းဖလက္(လက္ကမ္းစာ ေစာင္)အေရအတြက္ ၁၄၀,၀၀၀ ႏွင့္ ဗီႏုိင္းအေရအတြက္ ၅,၀၀၀ ကို ယခုႏွစ္အတြက္ ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့မည္ ျဖစ္သည္။

‘‘ရန္ကုန္တုိင္းက လူဦးေရက လည္းမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေတြလည္း မ်ားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေသြးလြန္ တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားတာ မ်ားေနတာ။ ရန္ကုန္တုိင္းကို သတိရွိရွိနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ၾကမွာပါ။ ပိုးေလာက္လမ္းႏွိမ္ နင္းေရးကို လူထုအားနဲ႔ လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တညီတၫြတ္တည္း ပါ၀င္ၾကဖို႔လိုပါတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာေဇာ္လင္းက တုိက္ တြန္းသည္။

 ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ေမလကုန္အထိ ေသြး လြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားသူ ၆၇၁ ဦးရွိၿပီး ငါးဦးေသဆုံးခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ က လည္း ၇,၅၀၀ ခန္႔ျဖစ္ပြားကာ ၆၀ ဦးေသဆုံးခဲ့သည္။

Top News