ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ပူးတြဲ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းမည့္ ထရမ့္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ အေမရိကန္ အစိုးရ ေျဖရွင္းေနရ

ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ပူးတြဲ စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနသည့္ အစီအစဉ္မ်ား ရပ္ဆုိင္းရန္ သမၼတ ေဒၚနယ္လ္ထရမ့္၏ ဆံုးျဖတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနရသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္မ္ဂ်ံဳအန္းႏွင့္ စင္ကာပူတြင္ သမုိင္းဝင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ခ်ိန္၌ ထရမ့္က ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ ပူးေပါင္း စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ ကင္မ္၏ ေတာင္းဆိုမႈကို လိုက္ေလ်ာမည္ဟု ကတိခံခဲ့သည္။ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္လည္း ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွန္ကန္ေၾကာင္း ထရမ့္က အတည္ျပဳ ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

အဆိုပါ လုပ္ရပ္သည္ အေမရိကန္၏ အေ႐ွ႕အာရွေဒသ အဓိက မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔ကို အငိုက္မိ အံ့ဩသြားေစခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ မဟာမိတ္ ႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ လံုၿခံဳေရး က႑အတြက္ အေမရိကန္အေပၚ အျပည့္အဝ ယံုၾကည္ အားကိုး၍ ရႏုိင္မရႏိုင္ ေဝဖန္ဆန္းစစ္မႈမ်ားလည္း ရွိလာသည္။

ထို႔အျပင္ အေမရိကန္ ဒုတိယ သမၼတ မုိက္ခ္ပန္႔စ္ကလည္း ထရမ့္၏ ယခုဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား လက္ခံသေဘာတူေအာင္ နာရီေပါင္း အတန္ၾကာ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့ရသည္။ ထိုျပႆနာအေပၚ အေမရိကန္ အေနျဖင့္ မဟာမိတ္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ပါ ခ်ိတ္ဆက္ ေျဖရွင္းရမည့္ အလားအလာ ရွိေနသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား အေနျဖင့္ ယင္းသို႔ေသာ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္ဟု ခံစားမိေၾကာင္း ကင္မ္က အေရးဆိုခဲ့သည့္ေနာက္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ေပးရန္ ထရမ့္က သေဘာတူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔၏ လံုၿခံဳေရး က႑အတြက္ စိုးရိမ္စရာ အေနအထားမ်ား ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည္။

အေမရိကန္ ဒုတိယ သမၼတ ပန္႔စ္က လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခ်ိန္၌ အေမရိကန္ စစ္တပ္သည္ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ ထိေတြ႕သည့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားကိုမူ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနမည္ဟု ေျဖရွင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မည္သည့္ အတိုင္းအတာထိ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔ႏုိင္သည္ ဆိုျခင္းကို ထပ္ဆင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

Ref: Wall Street Journal

Top News