ဟိုသီသူပုန္မ်ား လက္မွ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ကို သိမ္းယူရန္ ယီမင္စစ္တပ္ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခုိက္

ေထာက္ပံ့ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား ဝင္ေရာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အထူးတလည္ အခ်က္အျခာက်သည့္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ကို သူပုန္မ်ား လက္မွ ျပန္လည္ ရရွိေရးအတြက္ ယီမင္စစ္တပ္က တိုက္ပြဲမ်ား စတင္ ဆင္ႏႊဲေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဇြန္လ ၁၃ ရက္ မနက္ပိုင္းမွစ၍ ႏိုင္ငံ အေနာက္ဖက္စြန္းရွိ ဟူဒါယာဒါသို႔ ခ်ီတက္ခဲ့ေသာ ယီမင္ တပ္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ကို သိမ္းဆည္းထားသည့္ ဟိုသီ သူပုန္မ်ားႏွင့္ တိုက္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ယီမင္ တပ္မ်ားကို ေဆာ္ဒီ အာေရးဘီးယား ဦးေဆာင္သည့္ အာရပ္ မဟာမိတ္ အင္အားစုမ်ားက ဝန္းရံ ကူညီေပးေနသည္။

ယီမင္တြင္ ေဆာ္ဒီက ေထာက္ခံသည့္ လက္ရွိ အစိုးရႏွင့္ အီရန္၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳမႈကို ရရွိထားသည့္ ဟိုသီ သူပုန္တို႔ၾကား ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ ၾကာျမင့္သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိသည္။ လက္ရွိ စစ္ဆင္ေရး ျပဳလုပ္ေနေသာ ဟူဒါယာဒါသည္ ယီမင္သို႔ ေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ရန္ အေရးအပါဆံုး ေရလမ္းေၾကာင္း ဝင္ေပါက္တစ္ခုသဖြယ္ တည္ရွိေနသည္။

ေဆာ္ဒီ အစိုးရက ဟူဒါယာဒါရွိ ဟိုသီမ်ား အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ကို စြန္႔ခြာရန္ ႀကိဳတင္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ၿပီး ရာဇသံ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း လိုက္နာမႈ မရွိခဲ့သည့္ေနာက္ စစ္ဆင္ေရး အစျပဳလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဆာ္ဒီရွိ အယ္လ္ အာေရးဘီးယား ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ကြန္ရက္က ဟူဒါယာဒါ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အလြန္ ႀကီးမားသည့္ ထိုးစစ္တစ္ရပ္ စတင္ ဆင္ႏႊဲေနၿပီဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယီမင္၏ ေျမျပင္ထိုးစစ္ကို ေဆာ္ဒီႏွင့္ မဟာမိတ္ ႏုိင္ငံမ်ားက ေလေၾကာင္း ပစ္ကူေပးၿပီး ဟိုသီတို႔ကို တိုက္ခိုက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ဆိပ္ကမ္းဧရိယာ အျပင္ဖက္ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေပါက္ကြဲသံမ်ား၊ ေသနတ္သံမ်ား ဆူညံက်ယ္ေလာင္စြာ ၾကားေနရေၾကာင္း မ်က္ျမင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယီမင္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္မွ် ကာလအတြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း တစ္ေသာင္းမွ် အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။

Ref: EPA

Top News